“Waarom worden wij mensen bedroefd?”

Gezegend zijt gij omdat ge hebt geloofd, zegt Elisabet tegen Onze Lieve Vrouw. - De vereniging met God, het bovennatuurlijke leven, leidt altijd tot beoefening van de natuurlijke deugden, die voor anderen zo aantrekkelijk zijn: Maria brengt blijdschap in het huis van haar nicht, want ze - brengt - Christus. (De Voor, 566)

Hecht niet het minste geloof aan mensen die de deugd van nederigheid voorstellen als menselijke verlegenheid, of als een veroordeling tot levenslange droefenis. Zich voelen als een met krammen gerepareerd stuk aardewerk is een bron van voortdurende vreugde. Het is erkennen tegenover God, dat we niet veel voorstellen: kind, zoon, dochter. Bestaat er een groter vreugde dan armzalig en zwak te zijn, in de wetenschap dat men toch kind van God is? Waarom worden wij mensen bedroefd? Omdat het leven hier op aarde niet verloopt zoals wij het zelf zouden hopen, omdat er obstakels opgeworpen worden die het ons verhinderen of moeilijk maken onze persoonlijke wensen in vervulling te doen gaan.

Niets daarvan zal gebeuren als de ziel in de bovennatuurlijke werkelijkheid van zijn kindzijn van God leeft. Als God vóór ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? (Rom 8, 31). Laat hen treurig zijn die zichzelf niet toestaan te erkennen dat ze een kind van God zijn. Ik herhaal het keer op keer.

Vrienden van God, 108

Ontvang berichten per e-mail

email