“In uw harten is het koninkrijk van God gekomen”

Waarom probeer je niet je hele leven - je werk, je ontspanning, je tranen en je glimlach - om te zetten in een dienst aan God? Dat kun je... en dat moet je! (De Smidse, 679)

Verval niet in die karakterzwakte, die wordt gekenmerkt door onstandvastigheid in alles, door frivoliteit in woord en daad, door onbezonnenheid; in één woord: door oppervlakkigheid.
En deze oppervlakkigheid - vergeet het niet - maakt je dagelijkse plannen “zo vol leegte”, dat je een dooie pier en een nutteloze hansworst wordt, indien je daar niet tijdig - niet morgen, maar vandaag! - op reageert.
De Weg, 17

Dit is je taak als christelijk burger: eraan bijdragen dat de liefde en de vrijheid van Christus alle uitingen van het moderne leven gaan beheersen: cultuur en economie, werk en ontspanning, gezinsleven en maatschappelijk leven.
De Voor, 302

Net zoals Christus weldoende rondging over alle wegen van Palestina (Hand. 10,38), moeten ook jullie over alle menselijke wegen gaan en – in het gezin, in de maatschappij, in je beroep, in de cultuur en in je vrije tijd – overvloedig vrede zaaien. Dat zal het beste bewijs zijn dat het Rijk van God in je hart is. Wij zijn overgegaan van de dood naar het leven, schrijft de heilige apostel Johannes, omdat wij onze broeders liefhebben. (1 Joh. 3,14)

Christus komt langs, 166