“Het Zoete Hart van Maria”

Maak er een gewoonte van je arme hart toe te vertrouwen aan het Zoete en Onbevlekte Hart van Maria, opdat zij het kan reinigen van zoveel aanslag en je naar het Allerheiligst en Barmhartig Hart van Jezus brengt. (De Voor, 830)

Nu de tijd aangebroken is waarop de Moeder, volgens de Wet van Mozes, gereinigd dient te worden, moeten zij met het Kind naar Jeruzalem om Het aan de Heer op te dragen (Lc. 2, 22).

En deze keer ben jij het, mijn vriend, die de kooi met duiven draagt. - Besef je het? Zij - de Onbevlekte! - onderwerpt zich aan de Wet, alsof Zij onrein is.

Zul jij, dwaas kind, van dit voorbeeld leren dat je de heilige Wet van God moet vervullen, ook al kost het je nog zoveel offers?

Zuivering! Jij en ik, wij hebben wél zuivering nodig! - Boetedoening, en meer dan boetdoening: Liefde. - Een liefde die als een gloeiend ijzer het vuil uit onze ziel wegbrandt; die met goddelijke vlammen de ellende van ons hart in brand steekt.

De Heilige Rozenkrans, 4de blijde geheim

Ontvang berichten per e-mail

email