Aantal artikelen: 90

Brief van de prelaat (24 september 2017)

"Wat verlangt gij", zegt de Heer tegen Johannes en Andreas. Help hen om gezond en sterk van hart op te groeien, opdat ze God kunnen horen: "Ga mee om het te zien".

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (15 augustus 2017)

Bericht van mgr. Fernando Ocáriz ter gelegenheid van het feest van Maria Tenhemelopneming.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (7 juli 2017)

God verwacht van de christenen dat wij aan allen het evangelie brengen in zijn oorspronkelijke zuiverheid en tegelijkertijd in zijn stralende nieuwheid, met trouw en moed.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (4 juni 2017)

Gezinnen die verenigd zijn, die andere gezinnen helpen en zich laten helpen. De prelaat stelt in deze regels voor goed te blijven zorgen voor het gezin, geboorteplaats van de liefde.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (10 mei 2017)

Met dit bericht nodigt mgr. Fernando Ocáriz uit de paus op zijn reis naar Fatima te vergezellen met gebed en door attent te zijn voor degenen die ons omringen.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (5 april 2017)

Brief van mgr. Fernando Ocáriz, 5 april 2017. Voorafgaand aan de Goede Week benadrukt de prelaat hoe centraal Jezus Christus staat in het leven van de christen.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (14 februari 2017)

Deze pastorale brief bevat de conclusies van het Algemene Congres dat gehouden werd in de maand januari.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (31 januari 2017)

Eerste pastorale brief van Mgr. Fernando Ocáriz aan de gelovigen van het Opus Dei. In deze brief herinnert hij aan Mgr. Javier Echevarría en blikt hij terug op alles wat er gebeurd is sinds afgelopen 23 januari. Ook bedankt hij voor alle gebeden.

Pastorale brieven en berichten

Biografie Mgr. Javier Echevarría

De vorige prelaat van het Opus Dei werd op 14 juni 1932 geboren te Madrid. Na zijn verkiezing en de benoeming door Johannes Paulus II tot prelaat van het Opus Dei op 20 april 1994, werd hij door de paus op 6 januari 1995 in de Sint Pieter bisschop gewijd. De prelaat overleed op 12 december 2016 te Rome.

Fernando Ocáriz

Biografie Mgr. Fernando Ocáriz

Fernando Ocáriz werd op 27 oktober 1944 geboren in Parijs. Hij studeerde in 1966 af aan de Universiteit van Barcelona en behaalde er een graad in de Natuurwetenschappen. Op 23 januari 2017 werd hij door paus Franciscus benoemd tot prelaat van het Opus Dei.

Fernando Ocáriz