Aantal artikelen: 2

Wat is het Priestergenootschap van het Heilig Kruis?

Priesters uit alle delen van de wereld spreken in deze video over het Priestergenootschap van het Heilig Kruis, een vereniging van geestelijken die geheel met de prelatuur van het Opus Dei is verbonden. Diocesane geestelijken die lid worden van het genootschap krijgen geestelijke begeleiding met als doel zich te heiligen in de uitoefening van hun werk als priester volgens de spiritualiteit en ascese van het Opus Dei. De video is ondertiteld in het Nederlands.

Priestergenootschap van het Heilig Kruis

Priestergenootschap van het Heilig Kruis

Diocesane priesters kunnen zich aansluiten bij het Priestergenootschap van het Heilig Kruis, dat nauw met de prelatuur van het Opus Dei verbonden is.

Priestergenootschap van het Heilig Kruis