Aantal artikelen: 210

Vandaag is een schitterend licht op aarde gekomen

Paus Benedictus XVI vroeg in zijn toespraak voor het Urbi et Orbi aandacht voor het vele “wapengekletter” in de wereld: “Moge het kerstkind Jezus wijsheid en verlichting geven aan politieke leiders om met oplossingen te komen.” Daarnaast wees hij op de gevolgen van klimaatproblemen voor de mensheid.

Van de paus en de Kerk

Spe Salvi - “Paus laat zien dat er altijd hoop is”

Met zijn encycliek ‘Spe salvi’ laat paus Benedictus XVI zien “dat er altijd hoop is”. Dat zegt kardinaal A.J. Simonis in een officiële reactie op de vrijdag gepubliceerde tweede encycliek van de paus.

Van de paus en de Kerk

"De Schriften niet kennen, is Christus niet kennen"

Paus Benedictus XVI sprak deze maand over heilige Hiëronymus: “Het is belangrijk dat iedere christen in contact en in persoonlijk gesprek leeft met het Woord van God, dat ons in de Heilige Schrift gegeven is.”

Van de paus en de Kerk

"Naar Christus kijken!"

In een televisie-interview naar aanleiding van het bezoek aan Beieren in 2006 gaf paus Benedictus XVI al te kennen in te gaan op het verzoek naar Mariazell te gaan. In 2007 vindt vervolgens dit pastorale bezoek plaats onder het motto: "Auf Christus schauen". In deze bijdrage volgt zijn homilie op het feest van Maria Geboorte.

Van de paus en de Kerk

Paus moedigt jongeren aan tot engagement en liefde

Paus Benedictus XVI sprak op 1 september meer dan 300.000 jongeren toe. Christenen moeten centra vormen “in de periferie en zo helpen die dingen op te lossen die de grote politiek kennelijk niet in staat is op te lossen.”

Van de paus en de Kerk

Op weg naar Sydney 2008: Geest van liefde

Op 20 juli gaf paus Benedictus XVI vanuit zijn vakantiebestemming in Lorenzago de jongeren een boodschap mee als voorbereiding op de 23ste Wereldjongerendagen in Sydney. De leidraad van deze geestelijke voorbereiding is: de Heilige Geest en de zending.

Van de paus en de Kerk

Nederlandse vertaling Sacramentum Caritatis

Op 1 juni verscheen de Nederlandse vertaling van de postsynodale exhortatie Sacramentum Caritatis. Paus Benedictus XVI schreef deze tekst na afloop van de Bisschoppensynode over de eucharistie, gehouden in oktober 2005.

Van de paus en de Kerk

“Dienen”, een van de lievelingswoorden van de heilige Jozefmaria: Benedictus XVI begroet deelnemers studentencongres UNIV

Benedictus XVI stimuleerde de vele jongeren die aanwezig waren bij de algemene woensdagaudiëntie met een van de lievelingswoorden van de stichter van het Opus Dei, de heilige Jozefmaria Escrivá: “Dienen”.

Van de paus en de Kerk

Nieuw pauselijk schrijven over de Eucharistie

Paus Benedictus XVI heeft een apostolische exhortatie gepubliceerd over de Eucharistie, “Bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk”. De paus schrijft erin dat het Lichaam en Bloed van Christus “de bron vormen van elke vorm van heiligheid”.

Van de paus en de Kerk

Benedictus XVI: Overweging vastentijd 2007

De vastenoverweging van paus Benedictus XVI die gepubliceerd werd op 21 november 2006, draagt als titel een vers uit het Evangelie van de heilige Johannes: “Zij zullen opzien naar Hem die zij doorstoken hebben” (Joh. 19, 37).

Van de paus en de Kerk