Number of articles: 192

Voetstappen in de sneeuw

Het mag verbazingwekkend lijken dat zoiets kleins als enige voetstappen in de sneeuw voldoende was om een tiener de grote beslissing te doen nemen om zijn leven aan God te wijden. Maar dat is de taal die God vaak gebruikt om mensen te roepen en dat is de manier waarop edelmoedige zielen die God echt zoeken kunnen antwoorden: met vertrouwen.

Biografische teksten

Een Christelijk gezin

De heilige Jozefmaria herinnerde zich met dankbaarheid hoe zijn ouders hem stap voor stap lieten kennismaken met het christelijke leven.

Biografische teksten