Reactie Mgr. Ocáriz op eerbiedwaardigverklaring Isidoro Zorzano

Op 22 december 2016 autoriseerde paus Franciscus de Congregatie voor Heiligverklaringen de ondertekening van decreten in acht processen voor heiligverklaring. Een van deze decreten had betrekking op het heldhaftig leven van de christelijke deugden door Isidoro Zorzano (1902-1943). Mgr. Fernando Oscáriz gaf een reactie.

Mgr. Fernando Ocáriz, auxiliair-vicaris en vicaris-generaal van het Opus Dei, die na het overlijden van bisschop Javier Echevarría interim-hoofd van het Opus Dei werd, zei na het horen van het nieuws van de Heilige Stoel: “Dit is een moment van bijzondere vreugde en dankbaarheid naar paus Franciscus, het op komt juist tijdens de periode van rouw over het verlies van onze geliefde prelaat.”

Ook zei hij dat “Isidoro Zorzano een voorbeeld voor arbeidzaamheid was, een inspiratie voor professioneel werken, toegewijd aan sociale rechtvaardigheid (wat tot uitdrukking kwam in zijn aandacht en respect voor zijn collega’s), een voorbeeld in zijn liefde voor de Eucharistie, zijn groot vertrouwen op God en aandacht voor mensen in nood. Verenigd met alle gelovigen en vrienden van de prelatuur, en met vele mensen met een devotie voor Isidoro, vraag ik onze Heer dat het voorbeeld van Isidoro ons in staat stelt om de groeien in deze voor christenen belangrijke aspecten van het leven, om goede zonen en dochters van de Kerk te zijn.”

Tijdens een interview benadrukte de postulator van het heiligverklarinsgproces, Mgr. José Luis Gutiérrez, Isidoro’s loyaliteit en noemde hem een voorbeeld voor de beroepsmensen. Mgr. Gutiérrez meldde dat Isidoro’s reputatie voor heiligheid alom bekend is – er werden meer dan 5.000 gunsten op zijn voorspraak verkregen. Ook riep hij op om deze nieuwe stap naar zijn heiligverklaring te gebruiken om op voorspraak van Isidoro te vragen om gunsten en wonderen.

Meer informatie:

Klik hier voor een levensbeschrijving.

Klik hier als u een gunst op voorspraak van Isidoro wilt melden.