Gunsten

Het is een goed gebruik binnen de Kerk om voor persoonlijke noden te bidden op de voorspraak van hen die met faam van heiligheid zijn overleden. Hier volgen enkele getuigenissen die bij het Bureau voor heiligverklaringen van de prelatuur van het Opus Dei zijn binnengekomen.

Vanaf 29 september probeerde ik verschillende malen een fax te sturen aan een vriend in Tanzania. Een paar dagen daarvoor, op 22 september, had ik er een kunnen sturen, maar daarna lukte het maar niet. Mijn vriend is arts en had dringend medicijnen en instrumentaria nodig. Een andere vriend die ook chirurg is, was bereid om naar Tanzania te gaan om hem te helpen. Hij had toestemming gevraagd en alles voorbereid om te vertrekken. Zowel hij als ik probeerden hem tevergeefs een fax te sturen. Omdat dat niet lukte kwam zijn vertrek op het spel te staan.

Ik twijfelde over wat ik moest doen, totdat mijn blik op een foldertje over Toni Zweifel viel. Aangezien hij ingenieur en Zwitser was begon ik de zaak bij hem aan te bevelen. Terwijl ik voor het faxapparaat stond bad ik tot God op zijn voorspraak. De eerste poging mislukte omdat de lijn in gesprek was. Ik ging de kamer uit en liet het papier in de herhaalstand in het faxapparaat achter. Toen ik een kwartier later terugkwam kon ik mijn ogen niet geloven: de fax was doorgekomen. Ik sluit de faxbevestiging van mijn brief naar Tanzania bij met de verzendtijd van 17.24 uur. Ik ben Toni zeer dankbaar. Ik had hem van te voren beloofd dat ik de gunst zou meedelen. Vanaf nu bid ik tot hem voor hulp, vooral als het gaat om technische problemen. Dr. Chr. B. (Keulen)