Biografie Toni

Toni Zweifel werd op 15 februari 1938 in Verona (Italië) geboren als zoon van een Zwitserse ondernemer. Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool in Zürich (ETH) waar hij in 1962 afstudeerde.

Na twee jaar werkzaam te zijn geweest bij een bedrijf in Zürich, ging hij werken als wetenschappelijk onderzoeker bij het Instituut voor Thermodynamica van de ETH. Daar zijn verschillende uitvindingen van hem gepatenteerd. Hij was begaan met het lot van minderbedeelden. Deze zorg deed hem van werk veranderen: in 1972 richtte hij in Zürich met anderen de Limmat Stichting op, waarvan hij de eerste directeur werd. Zeventien jaar lang, tot aan zijn dood, was hij in die hoedanigheid betrokken bij ontwikkelingsprojecten in meer dan dertig landen. Het gezin, de vrouw, de gezondheidszorg en het onderwijs kregen daarbij zijn bijzondere aandacht.

In 1962 sloot hij zich aan bij het Opus Dei: een door de heilige Jozefmaria Escrivá gestichte instelling van de katholieke kerk (tegenwoordig een personele prelatuur) die mensen aanmoedigt in alle omstandigheden de heiligheid na te streven in hun dagelijks werk. Toni volgde deze roeping tot aan het einde van zijn leven met grote overgave en trouw. Hij verrichtte zijn werk met deskundigheid en stond altijd klaar voor anderen. Met zijn bescheiden manier van optreden was Toni een toegankelijk en goed gehumeurd iemand.

Toen hij in 1986, in het midden van zijn actieve leven, geconfronteerd werd met een ongeneeslijke leukemie, aanvaardde hij met overgave de wil van God. Toni stierf op 24 november 1989 in geur van heiligheid.