Gebed

voor privé-devotie.

Bidprentje

Meld uw gebedsverhoring

God, barmhartige Vader, U hebt uw dienares Laurita, echtgenote en moeder, uitgekozen om uw onmetelijke liefde vanuit een christelijk gezin te verspreiden; maak dat ook ik een instrument van vrede en vreugde in de wereld mag zijn. Gewaardig U uw dienares Laurita te verheerlijken en verleen mij op haar voorspraak de gunst die ik U vraag … (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.

Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus VIII verklaren wij dat het niet de bedoeling is met dit gebed vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk gezag en dat dit gebed niet bestemd is voor gebruik tijdens openbare erediensten.

Met kerkelijke goedkeuring

Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van Laura Busca Otaegui, wordt verzocht dit door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei in Nederland, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam, e-mail info.nl@opusdei.org.