Nieuws

Op 11 december 1998 opende de aartsbisschop van Pamplona het heiligverklaringsproces en zat de eerste zitting voor van de diocesane fase over het leven, de deugden en de faam van heiligheid van Eduardo.

Heilige Jozefmaria en Eduardo Ortiz

Het diocesaan onderzoek werd op 28 mei 2002 afgesloten en de stukken werden gestuurd naar de Congregatie voor de heiligverklaringen.

Op dit moment wordt gewerkt aan de Positio over het leven en de deugden van de dienaar van God.