De Heilige Rozenkrans

Intieme en aanmoedigende beschouwingen over de geheimen van de Rozenkrans.

Op een decemberochtend in 1931, na de Heilige Mis opgedragen te hebben, heeft de heilige Jozefmaria dit kleine werk in één keer geschreven. Vervolgens is het voor het eerst gepubliceerd in 1934.

Het bestaat uit een reeks overwegingen over de blijde, droevige en glorievolle geheimen van de rozenkrans. De overwegingen zijn gericht op de beschouwing van de scènes uit het leven van Jezus en Maria om zo de rozenkrans liefdevol te bidden.

“Ik moet deze mensen een geheim vertellen”, leest men in de inleiding van de auteur, “dat best wel eens het begin kan zijn van de weg die Christus voor hen wenst.

Mijn vriend: als je verlangt groot te zijn, word dan klein. Klein zijn vereist geloven zoals kinderen geloven, liefhebben zoals kinderen liefhebben, zich overgeven zoals kinderen zich overgeven, bidden zoals kinderen bidden. Dit alles heb je nodig om in praktijk te brengen wat ik je in deze regels ga onthullen. Het begin van de weg, die eindigt in een "dwaze" liefde voor Jezus, is een liefdevol vertrouwen in de heilige Maria.”

De heilige Jozefmaria besluit het boekje met deze hartelijke aanbevelingen: “Mijn vriend: ik heb je iets van mijn geheim toevertrouwd. Nu is het aan jou, met Gods hulp de rest te ontdekken. Vat moed. Wees trouw. Word klein. Onze Heer verbergt zich voor de hoogmoedigen en openbaart de schatten van zijn genade aan de nederigen. Wees niet bang wanneer gedurfde en kinderlijke gevoelens bij je opkomen, terwijl je zo bezig bent. Jezus wil dat. Maria moedigt je aan. Als je de rozenkrans op deze manier bidt, zal je goed leren bidden.”

Nadat de geheimen van het licht in de rozenkrans zijn opgenomen, is het boekje aangevuld met bijpassende beschouwingen uit de werken van de heilige Jozefmaria. Van de Heilige Rozenkrans zijn meer dan zevenhonderdduizend exemplaren gedrukt.

Lees het boek on-line op www.escrivaworks.nl.

Het boek is verkrijgbaar bij Stichting de Boog; www.deboog.nl.