Number of articles: 1980

Bericht van de prelaat (18 januari 2022)

Van 18 tot 25 januari bidt de hele Kerk voor de eenheid van de christenen. De prelaat van het Opus Dei vraagt voor deze intentie te bidden.

Pastorale brieven en berichten

Heel menselijk, heel goddelijk (IX): de gave om met de ogen van God te kijken

Sommige deugden bereiden ons erop voor om contemplatief te zijn midden in het gewone leven.

e-Book: Nieuwe Horizonten

God is onze Vader, Jezus is onze Vriend, de Heilige Geest woont in onze harten, we hebben Maria als onze Moeder ... Elk van deze realiteiten was voor de heilige Jozefmaria "een nieuwe horizon". Zijn ontdekkingen kunnen ook het landschap van ons innerlijke leven van vandaag veranderen. Download gratis het e-book.

Geestelijke teksten

Paus: religieuze discriminatie en vervolging

Laten we bidden dat mensen die gediscrimineerd worden en religieuze vervolging ondergaan, in de samenlevingen waarin ze leven de erkenning en waardigheid zullen vinden die voortkomt uit het broer en zus zijn.

Van de paus en de Kerk

Kerstgroet van de prelaat van het Opus Dei (2021)

De prelaat van het Opus Dei, monseigneur Fernando Ocáriz, wenst ons een zalig Kerstmis 2021: "Kijk naar het kind, om met de ogen van het geloof Gods liefde voor ons te zien, (...) wetende dat God ons op dat moment liefdevol aankijkt".

Van de prelaat van het Opus Dei

In de vreugdevolle hoop op Christus

Christus heeft ons bevrijd van een relatie met God die gebaseerd was op negatieve voorschriften en beperkingen en ons daarvoor in de plaats een leven van liefde gebracht. Een nieuw artikel over het christelijk leven, het eerste hoofdstuk van een ebook in ontwikkeling genaamd: 'Voor mij is leven Christus'.

Geestelijke teksten

De zalige Guadelupe Ortiz, een goede vriendin

Vriendschap speelde niet alleen een belangrijke rol in het begin van Guadalupes roeping, maar ook in de manier waarop ze die haar hele leven heeft beleefd. Het onderstaande artikel is ook verspreid per post als informatie bulletin.

Nieuws

Geneesmiddelen en Ziektekostenverzekering

Een gunst gemeld uit Ecuador

Gunsten

Bericht van de prelaat (15 december 2021)

De Prelaat van het Opus Dei spoort ons aan om met Kerstmis de vreugde van de geboorte van Jezus te verspreiden onder de meest behoeftigen en onder de mensen om ons heen.

Pastorale brieven en berichten

Voor mij is leven Christus

Het voorwoord op een reeks artikelen met richtlijnen voor een leven met Jezus Christus als middelpunt.

Geestelijke teksten