Aantal artikelen: 14

Veertig jaar na de afkondiging van de Apostolische Constitutie "Ut sit"

Op 28 november 1982 richtte paus Johannes Paulus II het Opus Dei op als personele prelatuur middels de Apostolische Constitutie "Ut sit", die op 19 maart 1983 aan de zalige Alvaro del Portillo werd overhandigd (vanaf dat moment de eerste prelaat van het Opus Dei).

Van het Opus Dei

Maandelijkse intentie

We publiceren de intentie van 2 oktober 2022 tot 2 oktober 2024, die de prelaat aan de gelovigen van het Opus Dei en aan hun vrienden voorstelt.

Van het Opus Dei

Boodschap prelaat Opus Dei over motu proprio personele prelaturen

De prelaat van het Opus Dei schrijft deze boodschap over het motu proprio van paus Franciscus over personele prelaturen d.d. 8 augustus.

Pastorale brieven en berichten

Motu proprio inzake personele prelaturen

Over de wijziging van de canones 295-296 van het kerkelijk wetboek over personele prelaturen.

Van het Opus Dei

Apostolische brief in de vorm van Motu Proprio van paus Franciscus waarmee canones 295-296 over personele prelaturen worden gewijzigd

[Officieuze vertaling van het origineel in het Latijn en Spaans]

Van de paus en de Kerk

Het Buitengewoon Algemeen Congres van het Opus Dei is ten einde

274 gelovigen van Opus Dei kwamen in Rome bijeen tezamen met Mgr. Fernando Ocáriz en zijn vicarissen. Het doel van de bijeenkomst was om de statuten van de Prelatuur aan te passen aan het motu proprio ‘Ad charisma tuendum’.

Van het Opus Dei

Bericht van de prelaat (april 2023)

De prelaat van het Opus Dei is dankbaar voor het gebed en het werk van allen die hebben bijgedragen aan het Buitengewoon Algemeen Congres dat zojuist is afgesloten. Het werd bijeengeroepen om de statuten van de Prelatuur aan te passen aan het motu proprio “Ad charisma tuendum”.

Pastorale brieven en berichten

Het buitengewoon Algemeen Congres van het Opus Dei begint

Van 12 tot 16 april komen 274 gelovigen van het Opus Dei in Rome samen met de Prelaat en zijn vicarissen om de statuten van de Prelatuur te bestuderen en aan te passen aan het motu proprio ‘Ad charisma tuendum’. In deze apostolische brief vraagt paus Franciscus om enkele punten uit het document (dat de missie van de prelatuur definieert en haar leven regelt) te vernieuwen.

Van het Opus Dei

Bericht van de prelaat (30 maart 2023)

De prelaat van het Opus Dei bedankt iedereen voor het gebed voor de voorbereidingen van het aankomende Buitengewoon Algemeen Congres en informeert over enkele aspecten met betrekking tot de organisatie ervan.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (6 oktober 2022)

De prelaat van het Opus Dei laat weten dat hij in de eerste helft van 2023 een Buitengewoon Algemeen Congres bijeenroept, om gevolg te geven aan de aanpassingen van de statuten van het Werk volgens de aanwijzingen van het Motu proprio "Ad charisma tuendum".

Pastorale brieven en berichten