Bericht van de prelaat (april 2023)

De prelaat van het Opus Dei is dankbaar voor het gebed en het werk van allen die hebben bijgedragen aan het Buitengewoon Algemeen Congres dat zojuist is afgesloten. Het werd bijeengeroepen om de statuten van de Prelatuur aan te passen aan het motu proprio “Ad charisma tuendum”.

El prelado del Opus Dei agradece la oración y el trabajo de todas las personas que han contribuido al desarrollo del Congreso general extraordinario (12 al 16 abril))

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Het Buitengewoon Algemeen Congres is net afgelopen en ik wil jullie met deze regels nogmaals bedanken voor jullie gebed. Het zijn dagen geweest waarin we op een bijzondere manier de hulp van de Heilige Geest hebben gevraagd. We hebben opnieuw de banden van kindschap en broederlijkheid gemerkt die ons verenigen, evenals onze liefde voor de Kerk en voor de Heilige Vader. Tegelijkertijd was het in de samenzijns die we hebben beleefd gemakkelijk om God te danken voor zoveel initiatieven van evangelisatie en dienst aan veel zielen over de hele wereld. Doordat er personen uit zoveel landen in Rome zijn samengekomen, was het ook vanzelfsprekend om heel het Opus Dei, alle medewerkers en vrienden in gedachten te houden, om voor elkaar te bidden, en vooral voor degenen van jullie die in door oorlog geteisterde landen leven of die lijden onder verschillende vormen van armoede en nood.

In de afgelopen dagen hebben jullie zussen en broers die aan het congres hebben deelgenomen de suggesties die uit alle regio's zijn ontvangen grondig kunnen bestuderen. En er begint nu een voorstel tot aanpassing van de statuten vorm te krijgen, dat beantwoordt aan het verzoek van de Paus in het motu proprio ‘Ad charisma tuendum’. Dit voorstel zal in de komende maanden aan de Heilige Stoel worden voorgelegd.

Zoals ik jullie in het vorige bericht heb gezegd, kunnen de suggesties die niet van toepassing waren op wat de Heilige Stoel nu vraagt, worden bestudeerd tijdens de volgende werk-weken als voorbereiding van het volgende gewone Algemene Congres, dat in 2025 zal worden gehouden. Zoals ik jullie ook al verteld heb was het enige doel in dit geval, in tegenstelling tot andere congressen waar enkele apostolische prioriteiten worden gesteld, de voorbereiding van bovengenoemd voorstel. Daarom zal het eindresultaat pas bekend zijn na bestudering door de Heilige Stoel, die het laatste woord heeft.

Bij het werk van deze dagen hebben wij ons laten leiden door twee fundamentele criteria: de trouw aan het charisma dat de heilige Jozefmaria op 2 oktober 1928 heeft ontvangen en gehoorzaamheid aan wat de Heilige Vader heeft gewild. Zoals de Paus in het motu proprio heeft gevraagd, hebben wij getracht de charismatische dimensie van het Werk duidelijker tot uitdrukking te brengen (zie Ad charisma tuendum nr. 4), zoals die wordt beleefd en uitgevoerd in gemeenschap met de plaatselijke kerken en met de bisschoppen die aan het hoofd hiervan staan. De Prelatuur van het Opus Dei is een familie, die voortkomt uit banden van vader-, kind- en broederschap.

Deze dagen van het congres werden gekenmerkt door een serene en positieve sfeer en door de actieve deelname van alle deelnemers. Iedereen heeft zich volkomen vrij kunnen uiten, zowel in de werkgroepen als in de plenaire vergaderingen. Ik wil bovendien benadrukken dat er bij het bestuderen van de suggesties een grote mate van overeenstemming bestond tussen veel mensen met de meest uiteenlopende achtergronden, opleidingen en culturen. Het was een duidelijke uiting van eenheid rond de ‘gave van de Geest, ontvangen door de heilige Jozefmaria’ (Ad charisma tuendum, voorwoord).

Met de vreugde van Pasen en met al mijn genegenheid zegen ik jullie,

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 17 april 2023