Toetreding

Toetreding

Deel uitmaken van het Opus Dei houdt in dat men christelijke vorming ontvangt en zich inzet voor de evangelische opdracht van de Kerk.

Aspirantleden

Aspirantleden

Wanneer binnen de Prelatuur van het Opus Dei wordt gesproken over aspiranten, wordt daarmee verwezen naar minderjarige personen van minimaal 14½ jaar oud die het ...