Gelovigen Opus Dei

98 procent van de 92.000 gelovigen van het Opus Dei zijn leken, mannen zowel als vrouwen, in meerderheid gehuwden. De resterende 2 procent zijn priesters.

LEKEN EN PRIESTERS

De samenstelling van het Opus Dei is als volgt: een prelaat, de eigen priesters (het presbyterium) en de leken, mannen zowel als vrouwen. Er zijn geen verschillende categorieën van leden. Wel zijn er verschillende manieren om dezelfde christelijke roeping te beleven naargelang de persoonlijke omstandigheden van ieder afzonderlijk: als alleenstaande of gehuwde, als gezonde of zieke, enz.

De meeste leden van het Opus Dei (op dit moment rond 70 procent) zijn surnumeraire leden. Dit zijn in het algemeen getrouwde mannen en vrouwen voor wie de heiliging van de plichten in het gezin voorop staat.

De overige gelovigen van de prelatuur zijn mannen en vrouwen die zich om apostolische redenen aan het celibaat hebben gebonden:

- De geassocieerden wonen bij hun familie of waar het vanwege hun beroep beter uitkomt;

- De numerairs wonen doorgaans in centra van het Opus Dei. Zij zijn volledig beschikbaar voor apostolische activiteiten en voor de vorming van de andere leden van de prelatuur. Sommige vrouwelijke numeraires, numeraire-auxiliair genoemd, wijden zich beroepsmatig vooral aan de huishoudelijke taken in de centra van de prelatuur.

De priesters van de prelatuur zijn afkomstig uit de lekengelovigen van het Opus Dei. Het zijn numerairs en geassocieerden die bereid zijn priester te worden en die –wanneer zij ze al jaren lid zijn en een priesteropleiding hebben gevolgd– door de prelaat zijn uitgenodigd om gewijd te worden. Hun priesterlijk werk staat vooral in dienst van de gelovigen van de prelatuur en van hun apostolische activiteiten.

GEZINSSFEER

Een kenmerk van het Opus Dei is de sfeer van een christelijk gezin en deze is in alle activiteiten van de prelatuur terug te vinden. Dat blijkt ook uit de huiselijkheid van de centra, uit de gewone en vertrouwelijke manier van met elkaar omgaan en uit de dienstbaarheid, het begrip en de fijngevoeligheid waarmee men probeert met elkaar te leven.

ENKELE CIJFERS

Momenteel zijn ongeveer 92.900 mensen lid van de prelatuur, waarvan ongeveer 2.095 priesters. Van het totale aantal gelovigen is ongeveer de helft vrouw en de helft man.