“Leer mij hoe ik met uw Zoon moeten omgaan!”

Als je niet regelmatig met Christus omgaat in het gebed en in het Brood, hoe wil je Hem dan aan anderen meedelen? (De Weg, 105)

Probeer Jezus in de Eucharistie ook te bedanken met lofzangen tot Onze Lieve Vrouw, de allerzuiverste Maagd, de Onbevlekte Ontvangenis, die de Heer ter wereld bracht!

En durf, met de stoutmoedigheid van een kind, tegen Jezus te zeggen: Lieve Jezus, gezegend zij de Moeder die U ter wereld bracht!

Ik verzeker je dat Hij dit graag wil horen en dat Hij nóg meer liefde in je ziel zal leggen.
De Smidse, 70

Zoek God in de diepte van je rein en zuiver hart. Zoek Hem in de diepte van je ziel waar Hij aanwezig is als je Hem trouw bent, en raak deze intimiteit nooit meer kwijt!

Mocht je eens niet weten hoe je met Hem kunt spreken of wat je Hem kunt zeggen, of mocht je Jezus niet in je binnenste durven te zoeken, neem dan je toevlucht tot Maria, tota pulchra - smetteloos mooi, wonderschoon - en vertrouw haar toe: Moeder Maria, de Heer heeft gewild dat Gij het was die God met uw handen zou verzorgen. Leer mij - leer ons allen - hoe we met uw Zoon moeten omgaan!
De Smidse, 84

Ontvang berichten per e-mail

email