Aantal artikelen: 41

“Zing voor de Onbevlekte Maagd”

De almachtige en alwetende God moest zijn Moeder kiezen. Wat zou jij doen als je je moeder had moeten kiezen? Ik denk dat jij en ik onze eigen moeder hadden gekozen en haar hadden overladen met alle genaden. Dat deed God. Na de Allerheiligste Drieëenheid komt Maria daarom op de eerste plaats.

Dagelijkse teksten

“Zeggen mensen die verliefd zijn dan niet steeds hetzelfde tegen elkaar?”

De heilige Rozenkrans is een machtig wapen. Maak er vol vertrouwen gebruik van en je zult verbaasd staan over het resultaat. (De Weg, 558)

Dagelijkse teksten

“Maria, Lerares van het verborgen offer!”

Maria, Lerares van het verborgen en stille offer! - Zie haar, haast altijd verborgen, met haar Zoon meewerken: Zij weet en zwijgt. De Moeder van Smarten; als je naar haar kijkt, let dan op haar hart. Zij is een Moeder met twee kinderen, die tegenover elkaar staan: Hij... en jij. (De Weg, 506)

Dagelijkse teksten

“Maria, dochter van God de Vader”

Wat een laag gedrag, en wat een ontrouw aan de genade! Moeder, toevlucht van de zondaars, bid voor mij, opdat ik het werk van God in mijn hart nooit meer in de weg sta. (De Smidse, 178)

Dagelijkse teksten

“De Moeder van God is ingeslapen”

Dit is de sleutel van de deur, die toegang geeft tot het Rijk der Hemelen: Qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum. Wie de wil van mijn Vader doet..., die zal binnengaan! (De Weg, 754)

Dagelijkse teksten

“Draag op je borst het heilig scapulier”

Draag op je borst het heilig scapulier van de berg Carmel. - Er zijn veel uitstekende manieren om Maria te vereren, - maar weinige hebben zo diep wortel geschoten bij de gelovigen, en weinige werden zo vaak door de pausen gezegend. - Hoe moederlijk is bovendien het hieraan verbonden zaterdags privilege! (De Weg, 500)

Dagelijkse teksten

“Gij zijt gezegend onder de vrouwen”

Richt je blik op de heilige Maagd en overweeg hoe zij de deugd van de trouw beleeft. Als Elisabet haar nodig heeft, zegt het evangelie dat zij naar haar toe gaat cum festinatione, in blijde haast. Trek daar lering uit! (De Voor, 371)

Dagelijkse teksten

“Doet maar wat Hij u zeggen zal”

Te midden van de feestvreugde van Kana merkt alleen Maria maar dat de wijn op is - Zelfs de kleinste gelegenheden om dienstbaar te zijn worden opgemerkt door een ziel die, zoals Zij, leeft vanuit een ware hartstocht om zich aan de naaste te wijden, omwille van God. (De Voor, 631)

Dagelijkse teksten

“Het Zoete Hart van Maria”

Maak er een gewoonte van je arme hart toe te vertrouwen aan het Zoete en Onbevlekte Hart van Maria, opdat zij het kan reinigen van zoveel aanslag en je naar het Allerheiligst en Barmhartig Hart van Jezus brengt. (De Voor, 830)

Dagelijkse teksten

“Vertel haar alles wat u overkomt”

Wil jij de heilige Maagd beminnen? - Ga dan met Haar om! Hoe? - Door de rozenkrans goed te bidden. Maar in de rozenkrans... herhalen wij steeds hetzelfde! - Steeds hetzelfde? Zeggen mensen die verliefd zijn dan niet steeds hetzelfde tegen elkaar? (Voorwoord van de Heilige Rozenkrans)

Dagelijkse teksten