“Hij zal je zijn kracht geven”

Neem in periodes van uitputting, van tegenzin, vol vertrouwen je toevlucht tot de Heer en zeg Hem zoals die vriend van ons: “Jezus, U moet maar zien wat U doet... ik ben al moe, voordat ik aan de strijd begin.”- Hij zal je zijn kracht geven. (De Smidse, 244)

Wat het fundament van onze trouw is?
Ik kan in een paar woorden samenvatten dat die gebaseerd is op de liefde tot God waardoor wij alle hindernissen overwinnen: het egoïsme, de hoogmoed, de vermoeidheid, het ongeduld...

Een mens die liefheeft treedt zichzelf met de voeten; voor hem staat vast dat hij niet voldoende weet lief te hebben, zelfs als hij met hart en ziel bemint.
De Smidse, 532

En Jezus, die dit verlangen in ons heeft gevoed, komt ons tegemoet en zegt: Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij (Joh. 7,37), en Hij biedt ons zijn hart aan om daar rust en kracht te vinden. Als we zijn oproep aanvaarden zullen zijn woorden bevestigd worden en zullen onze honger en dorst naar Hem toenemen, we zullen graag willen dat God een rustplaats vindt in ons hart en dat Hij zijn warmte en licht niet meer van ons wegneemt.

Christus komt langs, 170

Ontvang berichten per e-mail

email