“De schoonheid van de heilige zuiverheid”

Zonder de hulp van God is het onmogelijk een zuiver leven te leiden. God wil dat we nederig zijn en dat wij Hem hulp vragen door middel van onze Moeder, die ook zijn Moeder is.

Zeg de Maagd Maria, nu - op dit moment - vanuit de eenzaamheid van je hart en zonder het geluid van woorden: Moeder, mijn arme hart komt zo nu en dan in opstand... Maar als U mij helpt... - Zij zal je helpen het zuiver te houden en verder te gaan op de weg die de Heer voor jou gewild heeft. Maria zal het je altijd vergemakkelijken de wil van God te vervullen.
De Smidse, 315

Wij moeten zo rein zijn als wij maar kunnen, met ontzag voor het lichaam, zonder vrees, want seksualiteit is iets heiligs en edels —deelgenootschap in Gods scheppingsmacht— onderdeel van het huwelijk. En zo zult u, rein en zonder vrees, het getuigenis geven, dat de heilige zuiverheid mogelijk en vol schoonheid is. (…)

Onderhoud de kuisheid met zorg, en ook die andere deugden die haar geleide zijn —ingetogenheid en schaamte— die als haar lijfwacht optreden. Ga bovendien niet lichtzinnig voorbij aan de normen die zo goed helpen de blik van God waardig te blijven: het actief in toom houden van harten en zinnen; moed —de moed om 'laf' te zijn— om de gelegenheid tot zonde te ontvluchten; het veelvuldig naderen tot de sacramenten, in het bijzonder tot het sacrament van de biecht; volstrekte openhartigheid in de persoonlijke geestelijke leiding; spijt, berouw en het herstellen van fouten. En dat alles gezalfd met een tedere devotie tot Onze Lieve Vrouw, opdat Zij voor ons bij God het geschenk van een heilig en rein leven verkrijgt.

Vrienden van God, 185

Ontvang berichten per e-mail

email