Video van de paus: De bevordering van de vrede in de wereld

In deze video doet paus Franciscus een oproep tot verzoening en broederschap tussen alle gelovigen en tussen alle mensen van goede wil.

Van de paus en de Kerk

Geen enkele religie roept op tot oorlog, haat of geweld. Integendeel, ze nodigen ons uit om de waarden van vrede en menselijke broederschap te verdedigen. Anderzijds vormen dialoog en begrip tussen mensen een essentieel onderdeel van hun leer. Laten we hen volgen.

In een verdeelde en gefragmenteerde wereld wil ik een oproep doen tot verzoening en broederschap tussen alle gelovigen en ook tussen alle mensen van goede wil.

Ons geloof brengt ons ertoe de waarden van de vrede, het samenleven en het gemeenschappelijk goed te verspreiden.

Laten we bidden dat christenen, zij die andere religies aanhangen en mensen van goede wil samen vrede en gerechtigheid in de wereld bevorderen.

Dank.


De Video van de Paus verspreidt elke maand de gebedsintenties van de Heilige Vader voor de uitdagingen van de mensheid en de zending van de kerk.