Paus: Voor kerkelijke bewegingen en groepen

Laat ons bidden dat de kerkelijke bewegingen en groepen elke dag hun zending, een evangeliserende zending, herontdekken en dat zij hun charisma’s in dienst stellen van de noden van de wereld.

Paus Franciscus – Mei 2023

Een levende Kerk is een Kerk in beweging. En kerkelijke bewegingen – zegt Franciscus in de video van deze maand, geproduceerd door het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus – “zijn een geschenk, de rijkdom van de Kerk”.

Zoals de apostelen tweeduizend jaar geleden met Pinksteren de gave ontvingen om de opstanding in verschillende talen te verkondigen, zo spreken ook vandaag de kerkelijke bewegingen en groepen – legt de paus uit – “verschillende talen”. Met creativiteit “herontdekken zij elke dag in hun charisma nieuwe manieren om de aantrekkelijkheid en de nieuwheid van het Evangelie te tonen”. 

Franciscus herinnert eraan dat de Kerk hen nodig heeft en spoort hen aan om te werken “ten dienste van de bisschoppen en de parochies en om elke verleiding zich in zichzelf terug te trekken” te vermijden. Ook bidt hij dat zij “elke dag hun missie herontdekken, een evangeliserende missie, waarbij zij hun charisma's ten dienste stellen van de behoeften van de wereld”.

Kerkelijke bewegingen zijn een geschenk, een rijkdom in de Kerk! Dat zijn jullie!
Deze bewegingen vernieuwen de Kerk met hun vermogen tot dialoog ten dienste van de zending van de evangelisatie.
Elke dag herontdekken zij in hun charisma nieuwe manieren om de aantrekkingskracht en de nieuwheid van het Evangelie te tonen.
Hoe doen zij dit? Door verschillende talen te spreken. Deze lijken verschillend, maar het is de creativiteit die deze verschillen creëert. Altijd begrijpen ze elkaar en maken ze zich verstaanbaar.
En in dienst van bisschoppen en parochies zijn zij alert op de verleiding om zich in zichzelf terug te trekken – dit gevaar bestaat.
Altijd blijven zij in beweging, waarbij zij antwoorden op impulsen van de Heilige Geest, op uitdagingen, op veranderingen in de wereld van vandaag.
Dat zij in harmonie blijven met de Kerk, want harmonie is een gave van de Heilige Geest.
Laat ons bidden dat de kerkelijke bewegingen en groepen elke dag hun zending, een evangeliserende zending, herontdekken en dat zij hun charisma’s in dienst stellen van de noden van de wereld. – Tot uw dienst!

Download de infogram hier in hoge resolutie.