Paus: voor de mensen aan de rand van de samenleving

Paus Franciscus moedigt ons altijd aan om de kant te kiezen van de gemarginaliseerden en achtergestelden, van hen die nooit de krantenkoppen halen. Laten we bidden dat mensen die aan de rand van de samenleving leven, in onmenselijke levensomstandigheden, niet door de instellingen worden vergeten en nooit worden uitgesloten.

Paus Franciscus – September 2023

In de gebedsintentievideo voor september, gemaakt door het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus, stelt hij ons een vraag die ons niet onverschillig mag laten. “Waarom laten we de 'wegwerpcultuur', waarin miljoenen mannen en vrouwen waardeloos zijn in het licht van economische winst, ons leven domineren?"
In aansluiting hierop houdt hij een pleidooi: “Laten we ophouden met het onzichtbaar maken van degenen die zich in de marge van de samenleving bevinden, of dat nu komt door armoede, verslaving, psychische aandoeningen of handicaps.”
Laten we met aandacht naar zijn boodschap luisteren en werken aan de overgang van een “wegwerpcultuur” naar een “cultuur van gastvrijheid”

Een dakloze die op straat sterft zal nooit op de eerste pagina van de internetzoekmachines of in het nieuws verschijnen.
Hoe hebben we dit niveau van onverschilligheid kunnen bereiken?
Hoe laten we deze “wegwerpcultuur” toe waarin miljoenen mannen en vrouwen van geen waarde lijken te zijn? Hoe laten we toe dat deze cultuur ons leven, onze steden, onze manier van leven beheerst?
We krijgen een stijve nek van het zoveel naar de andere kant kijken om deze situatie niet zien.

Laten we alsjeblieft ophouden degenen die zich aan de rand van de samenleving bevinden onzichtbaar te maken, of dat nu is vanwege armoede, verslaving, geestesziekte of handicap. Laten we ons richten op verwelkoming. Op het verwelkomen van iedereen in nood.


De “cultuur van welkom zijn”, van ontvangen, van onderdak geven, van een thuis geven, van liefde geven, van menselijke warmte geven.

Laten we bidden dat mensen die aan de rand van de samenleving leven, in onmenselijke levensomstandigheden, niet door de instellingen worden vergeten en nooit worden uitgesloten.

Download de infogram hier in hoge resolutie.

Voor het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed): https://www.popesprayer.va/

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op https://thepopevideo.org/?lang=nl

Met medewerking van het aartsbisdom Detroit https://www.aod.org/ en Vaticaanse Media https://www.vaticannews.va/en.html