Paus Franciscus: Stel economie ten dienste van sociale rechtvaardigheid

De economie moet ten dienste staan van de sociale rechtvaardigheid en vooral ten goede komen aan hen die daar de grootste behoefte aan hebben. En zij die er verantwoordelijkheid voor dragen moeten haar ten dienste stellen van het algemeen welzijn.

“De economie kan niet alleen maar streven naar een toename van de rentabiliteit waarbij de arbeidsmarkt inkrimpt en zo meer mensen worden uitgesloten.

Ze moet het pad inslaan van ondernemers, politici, denkers en maatschappelijke acteurs die de mens op de eerste plaats stellen en alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat er kansen zijn voor waardig werk.Laten we samen onze stem verheffen opdat degenen die verantwoordelijk zijn voor het denken over en het beheer van de economie de moed hebben om een economie van uitsluiting af te wijzen en ertoe komen nieuwe wegen te openen."

https://www.thepopevideo.org/