Aantal artikelen: 122

Reis van de prelaat naar Polen

Op dinsdag 21 juni kwam Mgr. Fernando Ocáriz aan in Polen, waar hij door verschillende gezinnen werd verwelkomd. Op 22 juni ontving hij een eredoctoraat van de Pauselijke Faculteit voor Theologie in Wrocław.

Van de prelaat van het Opus Dei

Bericht van de prelaat (14 juni 2022)

Ter gelegenheid van de afsluiting van het Jaar van het Gezin nodigt de Prelaat van Opus Dei ons uit na te denken over het belang van het gezin in de Kerk en in de samenleving.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (24 mei 2022)

De prelaat nodigt ons uit alle vreugden en al het lijden van de wereld als helemaal van onszelf te voelen en in deze meimaand onze toevlucht te nemen tot Maria.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (19 maart 2022): Trouw

In deze pastorale brief vindt u enkele overwegingen van de Prelaat van het Opus Dei over de trouw aan Jezus Christus en aan de roeping tot het Werk, in navolging van wat de H. Jozefmaria leerde.

Van de prelaat van het Opus Dei

Bericht van de prelaat (23 maart 2022)

De prelaat van het Opus Dei kondigt aan dat hij op 25 maart een brief zal publiceren over de trouw en hij nodigt ons uit ons te verenigen met de toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria, die de Paus precies op die dag zal doen.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat van het Opus Dei ter gelegenheid van de Apostolische Constitutie ‘Praedicate Evangelium’

In dit bericht verwijst mgr. Fernando Ocáriz naar de nieuwe Apostolische Constitutie ‘Praedicate Evangelium’, waarmee de Romeinse Curie wordt gereorganiseerd.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat: verenigd in gebed en vasten voor de vrede

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit om gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus tot gebed en vasten voor de vrede.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (14 februari 2022)

De Prelaat van Opus Dei nodigt ons uit om het gebed voor het project van een nieuwe apostolische impuls en van de territoriale reorganisatie nieuw leven in te blazen. Ook vraagt hij om dank te zeggen voor de gedenkdagen die op 14 februari worden gevierd.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (18 januari 2022)

Van 18 tot 25 januari bidt de hele Kerk voor de eenheid van de christenen. De prelaat van het Opus Dei vraagt voor deze intentie te bidden.

Pastorale brieven en berichten

Kerstgroet van de prelaat van het Opus Dei (2021)

De prelaat van het Opus Dei, monseigneur Fernando Ocáriz, wenst ons een zalig Kerstmis 2021: "Kijk naar het kind, om met de ogen van het geloof Gods liefde voor ons te zien, (...) wetende dat God ons op dat moment liefdevol aankijkt".

Van de prelaat van het Opus Dei