Bericht van de prelaat (15 november 2023)

De prelaat van het Opus Dei kondigt aan dat in de loop van 2024 in de regio's de Werkweken zullen plaatsvinden, als voorbereiding op het Gewone Algemene Congres van 2025.

Bericht van de prelaat (15 november 2023)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Het spreekt vanzelf dat we tijdens ons gebed vaak aan de huidige oorlogen, vooral die in het Heilig Land en die tussen Rusland en Oekraïne, denken. Laten we ook hierin nauw verbonden blijven met de Paus en de hele Kerk.

In enkele eerdere berichten heb ik jullie gewezen op de komende Werkweken, ook wel regionale bijeenkomsten genoemd. Ik ben blij jullie te kunnen meedelen dat deze in de loop van 2024 in alle regio's zullen worden gehouden ter voorbereiding op het Gewone Algemene Congres in 2025. Het thema van deze bijeenkomsten is: Op weg naar het honderdjarig bestaan van het Werk. Verdiepen in ons charisma en ons verlangen hernieuwen om God, de Kerk en de samenleving te dienen.

We beginnen zo met de concretere voorbereiding van het eeuwfeest, waaraan ik, zoals ik in mijn bericht van 10 juni 2021 al zei, jullie allemaal wil laten deelnemen. In elke regio zullen jullie geïnformeerd worden over de datum waarop de Werkweek zal plaatsvinden en over de manieren waarop jullie eraan kunnen deelnemen. Het kan een gelegenheid zijn om ons te verdiepen in de ‘gave van de Geest, ontvangen door de heilige Jozefmaria’ (Ad charisma tuendum), in de schoonheid van onze zending van dienstbaarheid aan de Kerk en aan de maatschappij, en in het verlangen om veel mensen te begeleiden op de weg naar de hemel. Het zal eveneens een gelegenheid zijn om na te denken over hoe we in de geest van het Opus Dei kunnen beantwoorden aan de uitdagingen van de huidige tijd en hoe we ons op elke plaats kunnen voorbereiden voor het eeuwfeest.

De 18e a.s. zullen er negenentwintig gelovigen van het Werk tot diaken gewijd worden. Vraagt de Heer dat zij goed gebruik mogen maken van de maanden van hun diaconaat en van de voorbereiding op het priesterschap.

Met al mijn genegenheid zegen ik jullie

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 15 november 2023