Benedictus XVI: Eerste taak Kerk is evangelisatie

De eerste ontmoeting van Benedictus XVI buiten de muren van het Vaticaan verliep zeer hartelijk. Maandagavond bezocht hij het graf van de apostel Paulus in de basiliek Sint Paulus Buiten de Muren. Aan de vesperdienst ter ere van de ‘Apostel van de Volkeren’ namen 35 kardinalen en andere christelijke kerkleiders deel. Benedictus XVI gingen zegenend door de menigte, schudde handen en drukte kleine kinderen een kus op het hoofd.

Het is een pelgrimsreis naar de “wortels van de missie,” die Christus aan Petrus en de apostelen, vooral ook aan Paulus, had toevertrouwd, zei de paus in zijn homilie. Hij herinnerde zijn toehoorders aan Johannes Paulus II, een zeer missionaire paus, wiens intensieve activiteiten, de meer dan 100 buitenlandse reizen, werkelijk niet te evenaren zijn.”

De Kerk bloeit op waar zij het meest geleden heeft

“De Kerk is in haar diepste wezen missionair, haar eerste taak is de evangelisatie,” stelde de paus vast. Aan het begin van het derde millennium beleeft de Kerk opnieuw de veeleisende missionaire opdracht van de Heer. Niets mag de liefde tot Christus in de weg staan, herinnerde hij aan een uitspraak van de heilige Benedictus.

De twintigste eeuw is het tijdperk van de martelaren geweest, zei Benedictus XVI. Johannes Paulus II heeft hiervan rekenschap gegeven door vele martelaren uit de jonge geschiedenis zalig en heilig te verklaren. “Als dan het bloed van de martelaren het zaad is voor de nieuwe Christus, dan kunnen we aan het begin van het derde millennium een nieuwe bloei van de Kerk verwachten, in het bijzonder daar waar de Kerk voor het geloof en de getuigenis van het Evangelie het meest geleden heeft.”

RKnieuws.net