Tag: St. Jozef

Eri is 1 resultaat voor "St. Jozef"
Start van de 7 zondagen van St. Jozef

Start van de 7 zondagen van St. Jozef

De heilige Jozef deelde in het geluk, maar ook in het leed van Onze Lieve Vrouw. De devotie van de zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef heeft plaats op de zeven zondagen die voorafgaan aan zijn feest van 19 maart. Deze reeks van Zondagen van St. Jozef valt samen met het Jozefjaar.