Aantal artikelen: 6

Het algemeen priesterschap van de gelovigen ‘is een schat die we ons eigen moeten maken’

Dat élke gelovige priester is, zouden we wat meer als een schat moeten koesteren, vindt Martijn Pouw pr. Tijdens zijn studie in Rome raakte hij gefascineerd door Luther en Calvijn, die veel aandacht hadden voor het priesterschap van alle gelovigen.

Getuigenissen

Video van de Paus: De levensstijl van priesters

Gebedsintentie van paus Franciscus voor de maand juni: Laten we bidden voor de priesters zodat ze, met de eenvoud en nederigheid van hun leven, zich inzetten voor actieve solidariteit, in het bijzonder met de armsten.

Van de paus en de Kerk

De Heilige Mis

Vader, is het moeilijk alle belang aan de Mis te geven die ze verdient?

Bid met de heilige Jozefmaria

De liefde tot Maria van Jozefmaria Escrivá

Vader, kunt u ons, nu meer dan ooit zeggen, wat voor oprechte devotie we zouden moeten hebben voor onze Gezegende Vrouwe als haar zoons, wat onze relatie met haar zou moeten zijn als priesters om onze priestergelofte getrouw te zijn?

Bid met de heilige Jozefmaria

Steun aan priesters

“Ik begon bezinningsdagen te houden - gewoonlijk duurden deze in die tijd zeven dagen - in een aantal bisdommen van Spanje. Ik was nog erg jong en ik schaamde me."

Biografische teksten

De jaren op het seminarie

Waarom wordt ik priester? De Heer wil iets met mij: maar wat? En in Latijn - niet erg mooi Latijn - ... bleef ik herhalen 'Domine, ut videam! Ut sit! Ut sit!' Moge datgene wat U wilt en dat ik niet weet, werkelijkheid worden!

Biografische teksten