Aantal artikelen: 12

Theologie van het Lichaam: brug naar het Evangelie

In navolging van de heilige Johannes Paulus II plaatst Achim Neuhaus met een nieuw initiatief twee wegen naar geluk tegenover elkaar: de hedendaagse ideeën en Gods plan voor elke individuele persoon. Inmiddels zijn er velen die dit initiatief ondersteunen.

Sociale initiatieven

Nieuwe verjaardag van de personele prelatuur

Op 28 november 1982 stelde de heilige Johannes Paulus II het Opus Dei in als personele prelatuur. In zijn toespraak tot de deelnemers aan een studiedag over de apostolische brief ‘Novo Millennio Ineunte’ in 2001, benadrukte de paus de eenheid van de “organische samenwerking” tussen priesters en leken van het Opus Dei.

Nieuws

Twee heilige pausen met een grote devotie tot Maria

"Johannes XXIII en Johannes Paulus II : twee heilige pausen, met een grote devotie tot Maria," woorden van de prelaat van het Opus Dei, Mgr. Javier Echevarría, bij de heiligverklaring van deze twee pausen.

Van de prelaat van het Opus Dei

Johannes Paulus II: Duc in altum

Bijna twintig jaar na de oprichting van het Opus Dei als personele prelatuur, spoorde paus Johannes Paulus II de gelovigen van de prelatuur – leken en priesters – aan zich zonder vrees, ieder in zijn rol, aan eenzelfde missie te wijden: de wereld evangeliseren.

Opus Dei

Video: De heilige van het gewone leven

Bij de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá noemde paus Johannes Paulus II hem "de heilige van het gewone". Bekijk een samenvatting van de plechtigheid van 6 oktober 2002 op het Sint Pietersplein.

H Jozefmaria

Trouw en creativiteit

Interview van 31 december 1994 met de prelaat van het Opus Dei, bisschop Javier Echevarría, over de apostolische brief van paus Johannes Paulus II 'Tertio millennio adveniente'.

Prelaat van het Opus Dei

Johannes Paulus II

Vijfentwintig jaar pontificaat zijn vijfentwintig jaar wereldgeschiedenis. Hoe oordeelt u over de zending van de paus?

Prelaat van het Opus Dei

Heiligverklaring 2002

Op 6 oktober 6 2002 heeft Paus Johannes Paulus II Jozefmaria heiligverklaard. Op het Sint Pietersplein waren meer dan 300.000 mensen aanwezig afkomstig uit de hele wereld.

Biografische teksten

Toespraak van Johannes Paulus II na de mis van dankzegging

Na de mis van dankzegging voor de heiligverklaring van de stichter van het Opus Dei ontving paus Johannes Paulus II de aanwezigen in audiëntie en hield een toespraak.

H Jozefmaria

Homilie van Johannes Paulus II bij de heiligverklaring

"Allen die geleid worden door de Geest van God zijn zonen van God" (Rom 8,14). Deze woorden van de apostel Paulus, die we zojuist gehoord hebben, helpen ons de gewichtige boodschap van de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá de Balaguer beter te begrijpen.

H Jozefmaria