Aantal artikelen: 23

🎥 Kerstgroet van de Prelaat (2023)

Mgr. Fernando Ocáriz wenst iedereen een vredig Kerstmis en bidt tot het Kind Jezus voor vrede in de hele wereld en in onze huizen. "We moeten ook overwegen waar de bron van vrede is. Als we naar de brief aan de Efeziërs gaan, vinden we meteen die zin van Paulus: 'Hij is onze vrede.' Christus!"

Van de prelaat van het Opus Dei

Video van de prelaat, Kerstmis 2022: Laten we vredestichters zijn

Mgr. Fernando Ocáriz, prelaat van het Opus Dei, zendt ons zijn kerstgroeten en nodigt iedereen uit om vredestichter te zijn, allereerst in het gezin, op het werk, en om het wonder van de nabijheid van Jezus Christus, God met ons, te delen.

Van de prelaat van het Opus Dei

"Het volk dat in de duisternis wandelde, heeft een groot licht gezien"

Paus Franciscus sprak tijdens zijn toespraak voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi over duisternis in het hart van veel mensen bij gezins- en sociale relaties, "maar het licht van Christus is groter". De Heilige Vader verwees onder andere naar de kinderen die te lijden hebben onder conflicten in het Midden-Oosten. Hij vroeg aan wereldmachten om samen te werken om conflicten in de wereld op te lossen.

Van de paus en de Kerk

“Laten we dagelijks getuigen van de liefde van Christus”

Vanuit de Basiliek van de Martelaren van Oeganda wenst de prelaat ons allen een Zalig Kerstmis. Hij herinnert ons eraan dat wij getuigenis van een christelijk leven in het gezin kunnen geven, als wij het pasgeboren Kind in de kribbe beschouwen.

Van de prelaat van het Opus Dei

Kerstgroet van de prelaat

"In de stilte van Bethlehem – verenigd met Maria en Jozef – vinden onze vreugde, ons verlangen en ons verdriet, hun plaats, met hernieuwde helderheid," zo schrijft Mgr. Fernando Ocáriz in zijn Kerstgroet.

Van de prelaat van het Opus Dei

Paus Franciscus over “het wonderschone teken van de kerststal”

Apostolische brief paus Franciscus over de betekenis en de waarde van de kerststal. “Het kerststalletje maakt deel uit van het zoete en veeleisende proces van geloofsoverdracht”

Van de paus en de Kerk

Christus die door zijn nederigheid overwint

​"Een helder licht straalt heden over ons, want de Heer is ons geboren." Zo begint de homilie van de heilige Jozefmaria over Kerstmis op 24 december 1963.

Bid met de heilige Jozefmaria

Videoboodschap van de prelaat voor Kerstmis

Een videoboodschap voor Kerstmis van Mgr. Fernando Ocáriz, prelaat van het Opus Dei.

Van de prelaat van het Opus Dei

Kerstgroet Prelaat 2017

Mgr. Fernando Ocáriz schreef een Kerstgroet aan de gelovigen en vrienden van het Opus Dei.

Van de prelaat van het Opus Dei

Urbi et Orbi: Een Kind is ons geboren

Paus Franciscus heeft in zijn traditionele kersttoespraak, Urbi et Orbi, opgeroepen tot vrede in alle gebieden met conflicten.

Van de paus en de Kerk