Number of articles: 22

Dak- en thuislozenopvang in het Catharijnehuis

Maria José werkt in het Catharijnehuis in Utrecht, een dagopvang van dak- en thuislozen. Ze ontmoet er de dankbaarheid van hen die er door diverse omstandigheden terecht zijn gekomen. “Je kunt hier met plezier alle werken van barmhartigheid doen.”

Sociale initiatieven

​“Mijn taalmaatje Bazn”

Integreren in onze samenleving is alleen goed mogelijk als je de Nederlandse taal spreekt. Katja is het ‘taalmaatje’ van Bazn, een Irakees-Koerdisch Jezidische moeder van zes kinderen, geworden.

Sociale initiatieven

​Barmhartigheid en macht

In zijn catechese vervolgt de Paus zijn onderricht over de barmhartigheid in de Bijbel, met het thema: barmhartigheid en macht, uitgaande van de geschiedenis van de wijngaard van Nabot waar koning Achab op een misdadige manier bezit van neemt en het zich nadien berouwt (1 Kon. 21, 1b-4a).

Van de paus en de Kerk

Pastorale brief prelaat Jaar van de Barmhartigheid

"Laten wij de Paus danken, met daden en met gebed, voor het afkondigen van dit bijzondere jubileum, dat een echte tijd van genade voor de Kerk en voor de wereld is."​

Prelaat van het Opus Dei

Communicatie en Barmhartigheid: een vruchtbare ontmoeting

“Hoe verlang ik dat onze eigen manier van communiceren (…) nooit de suggestie wekt van een trotse en triomfantelijke superioriteit over een vijand (…).” Boodschap van paus Franciscus voor de 50ste Werelddag voor Sociale Communicatie.

Van de paus en de Kerk

Een lange traditie van dienstverlening

Peter Bradshaw, een universiteitsstudent die in het Warrane College in Sydney woont, vertelt over zijn ervaringen als vrijwilliger in een verzorgingstehuis en in een tehuis voor daklozen.

Getuigenissen

Deur van Barmhartigheid geopend in Onze Lieve Vrouw van de Vrede

De heilige deur in de prelaatskerk Onze Lieve Vrouw van de Vrede in Rome werd, net als in vele andere kerken over de gehele wereld, onlangs geopend. De aflaat ter gelegenheid van het Jaar van de Barmhartigheid kan hier worden verkregen.

Van de prelaat van het Opus Dei

Brief van de prelaat (januari 2016)

In de eerste brief van 2016 schrijft de prelaat van het Opus Dei over de heilige Maagd Maria, de noodzaak van het gewetensonderzoek en het Jubileumjaar van de Barmhartigheid in de Kerk.

Pastorale brieven en berichten

Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Op het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis begint het buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid. Via deze pagina bieden wij enkele teksten, waaronder de bul van paus Franciscus ‘Misericordiae Vultus’.

Van de paus en de Kerk

Zalig de barmhartigen

Wie barmhartig is tegenover anderen, wordt niet automatisch ook door hen barmhartig behandeld. Toch leren wij: “Zalig de barmhartigen, want zij zullen mededogen ervaren.” Hoe moeten we dat dan zien? Hoe word je barmhartig en hoever moeten we daarin gaan? God is ons voorbeeld.

Geestelijke teksten