12 Artikels

Iets groots dat liefde is (XII): De vruchten van de trouw

De zekerheid van het besef altijd met God te zijn is een levende bron van hoop, waaruit onophoudelijk nieuwe stromen van vreugde en vrede ons leven en dat van degenen om ons heen vruchtbaar maken.

Geestelijke teksten

Iets groots dat liefde is (XI): Met Christus op weg naar de Volheid van de Liefde

“De weg is in één enkel woord samen te vatten: beminnen, (…), een groot hart hebben, de zorgen voelen van degenen om ons heen, weten te vergeven en te begrijpen: ons, met Jezus Christus, voor alle zielen opofferen” (heilige Jozefmaria).

Geestelijke teksten

Iets groots dat liefde is (X): Wij zijn apostelen!

Apostolaat is voor een christen niet zomaar een ‘taak’ of een activiteit die een aantal uren in beslag neemt. Het is een behoefte die voortkomt uit een hart dat ‘één lichaam en één geest’ in Christus is geworden.

Geestelijke teksten

Iets groots dat liefde is (IX): Zit ik op de juiste weg?

Bij het onderscheiden van onze roeping staan we niet alleen: elke roeping ontstaat en krijgt vorm in de gemeenschap van de gelovigen, in de Kerk.

Geestelijke teksten

Iets groots dat liefde is (VIII): Meer moeders en vaders dan ooit tevoren

"De missie van de ouders beperkt zich niet tot het verwelkomen van de kinderen die God hen geeft. Ze duurt hun hele leven met als doel de hemel.” Een nieuw artikel in de reeks over roeping.

Geestelijke teksten

Iets groots dat liefde is (VII): De roeping tot het huwelijk

God zegent het gewone gezinsleven en wil daarin aanwezig zijn. Het Bijbelboek Tobias kan helpen dat opnieuw te ontdekken.

Geestelijke teksten

Iets groots dat liefde is (VI): Je leven geven voor je vrienden

"Dit is het geheim van een celibatair hart: afstand doen van een echtelijke liefdesrelatie om de hele wereld te vullen met het licht van Gods liefde."

Geestelijke teksten

Iets groots dat liefde is (V): Opdat de muziek gehoord wordt

De roeping tot Opus Dei is als een oproep tot het interpreteren van een muziekpartituur. Het is een uitnodiging om goddelijke muziek te spelen die zoveel variaties kent als dat er personen zijn.

Geestelijke teksten

Iets groots dat liefde is (IV): Hoe ontdekken we onze roeping?

Er zijn evenveel roepingsverhalen als er mannen en vrouwen zijn. Dit artikel wijst op de meest voorkomende tekenen die kunnen helpen om tot de overtuiging te komen over onze eigen roeping.

Geestelijke teksten

​Iets groots dat Liefde is (III): Onze ware naam

Als wij beantwoorden aan Gods plan voor ons leven, wordt onze ware naam onthuld. Een nieuw artikel in de serie over roeping.

Geestelijke teksten