Number of articles: 18

Meld uw gebedsverhoring

Mensen die in een faam van heiligheid sterven, kunnen onze voorspreker zijn bij God. Bij een gebedsverhoring kunt u hiervan getuigen door een online-formulier in te vullen of door een e-mail of brief te sturen.

Heiligverklaringsprocessen

Doe een gift

Draag bij tot de kosten van het Bureau voor heiligverklaringsprocessen van de prelatuur van het Opus Dei (in België).

Heiligverklaringsprocessen

“Het geluk in de wereld begint thuis”

Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Dora del Hoyo zond de prelaat van het Opus Dei een boodschap en paus Franciscus zijn apostolische zegen.

Van het Opus Dei

Twee heilige pausen met een grote devotie tot Maria

"Johannes XXIII en Johannes Paulus II : twee heilige pausen, met een grote devotie tot Maria," woorden van de prelaat van het Opus Dei, Mgr. Javier Echevarría, bij de heiligverklaring van deze twee pausen.

Van de prelaat van het Opus Dei

Harambee

St Josemaria’s canonization had an effect on Africa: Harambee collected over 1 million Euros to help 24 sub-saharan African development projects.

Documentatie

De heilige van het gewone leven: heiligverklaring 6 oktober 2002

Een 23 minuten durende documentaire over de heiligverklaring van de Jozefmaria Escriva, die door paus Johannes Paulus II “de heilige van het gewone” genoemd werd.

H Jozefmaria

Het Opus Dei in Afrika

Welke initiatieven neemt het Opus Dei ten behoeve van een betere toekomst voor de jeugd in de moeilijkste landen van Afrika?

Prelaat van het Opus Dei

Heiligverklaring Jozefmaria Escrivá

Fragment uit een interview met bisschop Echevarría, prelaat van het Opus Dei, over de heiligverklaring van de stichter van het Opus Dei op 6 oktober 2002​.

Prelaat van het Opus Dei

Steeds meer met Christus te vereenzelvigen

Preek van de prelaat van het Opus Dei, mgr. Javier Echevarría, tijdens de laatste mis van dankzegging voor de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá op 10 oktober 2002 in de Romeinse basiliek van San Eugenio.

Documentatie

Goddelijk kindschap

Preek tijdens de mis van dankzegging voor de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá door de vicaris-generaal van het Opus Dei, mgr. Fernando Ocáriz, Basiliek van San Eugenio, Rome, 10 oktober 2002.

Documentatie