Number of articles: 220

Bericht van de prelaat (19 maart 2021)

Aan het begin van het Jaar van het Gezin en op het Hoogfeest van Sint Jozef, nodigt mgr. Fernando Ocáriz ons uit om bijzonder goed te zorgen voor ons eigen gezin en ook naar gezinnen en personen te gaan die onze zorg extra nodig hebben.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (20 februari 2021)

Aan het begin van de veertigdagentijd nodigt Mgr. Ocáriz ons uit om de identificatie met Christus te zoeken via de weg van de armoede, zoals de Veertigdagentijd ons voorhoudt.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (30 januari 2021)

Met dit bericht vraagt mgr. Ocáriz om gebed voor een project dat beoogt de dynamiek en de coördinatie van het apostolaatswerk van de Prelatuur te verbeteren.

Pastorale brieven en berichten

Kerstboodschap van de prelaat (2020)

Kerstboodschap van mgr. Fernando Ocáriz ter gelegenheid van het hoogfeest van de geboorte van de Heer.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (22 november 2020)

Op het hoogfeest van Christus Koning nodigt mgr. Ocáriz ons uit om enkele woorden van de heilige Jozefmaria te overwegen opdat Christus ook in óns hart kan regeren.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (28 oktober 2020)

Mgr. Fernando Ocáriz biedt ons een aantal beschouwingen aan over de geest van het Opus Dei en hoe deze beleefd kan worden in ieders persoonlijke omstandigheden.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (20 oktober 2020)

Mgr. Ocáriz verzekert ons van zijn voortdurende gebed en nabijheid tijdens de pandemie en kondigt aan dat hij over enkele dagen een pastorale brief zal publiceren over de geest van het Werk.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (10 september 2020)

Op 15 september is het 45 jaar geleden dat de zalige Álvaro werd gekozen als eerste opvolger van de heilige Jozefmaria. Mgr. Ocáriz moedigt ons aan op deze verjaardag zijn persoon te beschouwen als het begin van de continuïteit in de trouw aan de geest van het Opus Dei.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (12 augustus 2020)

Het geloof helpt ons om de goede kant te ontdekken van alle situaties, ook van de droevige. Mgr. Ocáriz herinnert ons aan de woorden van de heilige Paulus: “God bevordert in alles het heil van degenen die Hem liefhebben”.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (20 juli 2020)

Geconfronteerd met de ervaring van de eigen kwetsbaarheid, herinnert Mgr. Ocáriz ons eraan dat Christus zijn leerlingen heeft gekozen, terwijl hij hun zwakheden en hun verleden kende, maar ook wetend dat de kracht van de Heilige Geest hen niet zou ontbreken.

Pastorale brieven en berichten