Zwitserse ingenieur op weg naar zaligverklaring

Op 2 juli vond in de Zwitserse stad Zürich de plechtige slotzitting plaats van de diocesane fase van het zaligverklaringsproces van Toni Zweifel. Zürich hoort tot het bisdom Chur.

Opus Dei - Zwitserse ingenieur op weg naar zaligverklaring

Het diocesane zaligverklaringsproces voor de Zürichse ingenieur Toni Zweifel (1938-1989) in het bisdom Chur duurde bijna twintig jaar. Een speciaal daarvoor opgericht tribunaal ondervroeg 45 getuigen en onderzocht omvangrijke documentatie. Het bisdom liet weten, dat de diocesane fase van het onderzoek nu afgesloten is.

Op 2 juli jl. vond in Centrum 66 in Zürich onder voorzitterschap van de apostolisch administrator bisschop Peter Bürcher de slotplechtigheid plaats, in het bijzijn van de leden van tribunaal, de postulator van het zaligverklaringsproces en diverse betrokken personen. Alle documentatie werd in dozen verpakt en verzegeld.

De dozen met documentatie worden voorbereid voor de verzegeling.

De eerste Zürichse heilige sinds 1.700 jaar?!

Bisschop Bürcher zei in zijn openingstoespraak dat dit proces een belangrijke impuls voor het geloofsleven in Zürich en in Zwitserland kan zijn. Een ingenieur, die midden een de seculiere wereld van Zürich woonde en werkte, die een plichtsgetrouw leven leefde en – geïnspireerd door het geloof – een stichting voor ontwikkelingsbevordering op poten heeft gezet, kan het geloof in vele harten laten opleven. Het is nu te hopen dat op zijn voorspraak snel een wonder zal geschieden, zodat het proces in Rome voorspoedig zal verlopen.

Als de wens van de bisschop vervuld wordt en het proces in Rome ook succesvol kan worden afgesloten, dan zou Toni Zweifel de eerste heilige van de stad Zürich zijn sinds de patroonheiligen Felix, Regula en Exuperantius uit de eerste helft van de vierde eeuw, aldus de algemeen-vicaris van de kantons Zürich en Glarus.

Toni Zweifel

Werktuigbouwkundig ingenieur en sociaal ondernemer

Toni Zweifel groeide op nabij Verona (Italië). Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de technische hogeschool van Zürich en werkte daarna tien jaar als werktuigbouwkundig ingenieur. In 1972 stichtte en ontwikkelde hij de Limmat Stiftung, een stichting die al tijdens zijn leven honderden sociale- en onderwijsinitiatieven ondersteunde en sindsdien verder gegroeid is. In 1986 kreeg hij in de kracht van zijn leven leukemie, die hij met bewonderingswaardige kalmte tot aan zijn dood droeg. Toni Zweifel werd in 1962 lid van het Opus Dei. In de geest van het Werk stelde hij zijn werk, zijn maatschappelijk leven en zijn ziekte geheel in dienst aan God en de naaste. Hij belichaamde zo het ideaal van heiligheid midden in de wereld, zoals de heilige Jozefmaria Escrivá dat leerde.

500 gebedsverhoringen uit 46 landen

Sinds het overlijden van Toni Zweifel melden vele mensen, dat zij hem voor concrete wensen als voorspreker aangeroepen hebben en verhoord werden. Tot nu toe zijn bij het Zwitserse Bureau van het Opus Dei voor Zalig- en Heiligverklaringen meer dan 500 gebedsverhoringen uit 46 landen binnengekomen. Het was deze reputatie van heiligheid die in 2001 leidde tot de start van het zaligverklaringsproces onder bisschop Amédée Grab.

De procesdocumenten worden nu naar de Vaticaanse Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen gestuurd. Deze congregatie zal met het oog op een mogelijke zaligverklaring deze documenten aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen.

De gehele documentatie omvat ongeveer 13.000 pagina’s en weegt bijna 130 kg.

Meld een gebedsverhoring op voorspraak van Toni Zweifel.
Bidprentje Toni Zweifel.