Vrienden van God

Om het pastorale werk in dienst van de Rooms Katholieke Kerk uit te dragen organiseert het Opus Dei christelijke en menselijke vorming die toegankelijk is voor mensen uit alle milieus.

Praktisch, aangepast aan de individuele omstandigheden, wordt ieder aangemoedigd om Jezus Christus te volgen, door persoonlijke inspanning, te midden van de gewone taken. Dit leidt tot een dieper bewustzijn van de rijkdom van het katholieke geloof, de vreugde om te leven volgens het evangelie, en de invulling van de doopbeloften.

"De belangrijkste activiteit van het Opus Dei bestaat erin de gelovigen van het Opus Dei, en anderen die dat verlangen, geestelijke middelen aan te reiken die nodig zijn om midden in de wereld te leven als goede christenen." Heilige Jozefmaria

In dit type vorming is er een centrale plaats voor de boodschap van de heiliging van het werk, dat wil zeggen: door de inspanning om het zo goed mogelijk te doen, met respect voor de wet en in overeenstemming met de ethische principes, door bij alles verenigd te zijn met God en te handelen met de wens anderen te dienen en bij te dragen aan de vooruitgang van de maatschappij.

Kortom: mensen aan te moedigen om hun menselijke en bovennatuurlijke vermogens te ontwikkelen en aan te wenden ten dienste van God en de medemens. Met andere woorden: katholieken die werkelijk hun geloof willen beleven, burgers die een voorbeeld zijn en vrij en consequent handelen in hun professionele, gezins- en sociale leven.