Studies over de heilige Jozefmaria

Theologische en historische studies over de heilige Jozefmaria en het Opus Dei.

Theologische en historische studies over de heilige Jozefmaria en het Opus Dei

Dominique Le Tourneau. Het Opus Dei , Dublin: The Mercier Press, 1987. Het Opus Dei De Boog, 1987

De priester Le Tourneau biedt een goed gedocumenteerd boek over het Opus Dei. Naast een hoofdstuk over de persoonlijkheid en het leven van de stichter, komen hier de spiritualiteit, de werkwijze en de kerkrechtelijke vorm van het Opus Dei ter sprake. Ook het leven van de leden en hoe men lid kan worden, staan duidelijk beschreven. Tevens wordt aandacht geschonken aan de activiteiten van het Opus Dei in Nederland en België.

M. Belda, J. Escudero, J. L. Illanes and P. O’Callaghan. Holiness and the World: Studies in the Teachings of Josemaria Escriva (tr. M. Adams), Princeton: Scepter; Dublin: Four Courts Press; Chicago: Midwest Theological Forum, 1997

Bevat het verslag van een conferentie in Rome, Italië van 12-14 oktober 1993. Tevens bevat het de teksten van een toespraak door paus Johannes Paulus II en een boodschap van toen nog Kardinaal Jozef Ratzinger, gegeven tijdens het congres. De bestudeerde thema's zijn de universele roeping tot heiligheid, het goddelijk kindschap, en de heiliging van het beroepswerk en het dagelijks leven: de belangrijkste thema's van het onderricht van de heilige Jozefmaria.

Peter Bristow. Opus Dei, London: Catholic Truth Society, 2001.

Een beknopt 78 pagina's tellend verslag van wat het Opus Dei is, hoe het is ontstaan en hoe het is gestructureerd, het apostolaat en de boodschap.

Ernest Caparros. The Juridical Mind of Saint Josemaria Escriva: A Brief History of the Canonical Path of Opus Dei, Montreal: Wilson & Lafleur / Chicago: Midwest Theological Forum, 2008.

In het midden van de twintigste eeuw was de boodschap van het Opus Dei – heiligheid midden in de wereld – voor veel mensen nieuw. Er was ook geen canoniek kader voor een kerkelijk instituut dat zowel bestond uit priesters als uit leken, mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden, die deze specifieke boodschap door hun leven en werk verspreiden. Het theologische gat was enorm en het canonieke gat was zelfs nog groter. Dit was de kerkrechtelijke uitdaging waar de heilige Jozefmaria voor stond. Het doel van dit boekje is om een kort historisch overzicht te geven van de canonieke weg die de heilige Jozefmaria heeft afgelegd om het Opus Dei te leiden naar zijn uiteindelijke juridische vorm. Opus Dei is de eerste personele Prelatuur opgericht door paus Johannes Paulus in 1982.

Jose Luis Illanes. On the Theology of Work: aspects of the teaching of the founder of Opus Dei, Dublin: Four Courts Press / New York: Scepter, 1982

Een korte maar diepe studie die het onderricht van de heilige Jozefmaria bestudeert in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie’s omschrijving van de missie van de leken. Het bevat een overzicht van de christelijke spiritualiteit door de eeuwen heen.

Pedro Rodriguez, Fernando Ocariz and Jose Luis Illanes. Opus Dei in the Church: an ecclesiological study of the life and apostolate of Opus Dei, Dublin: Four Courts Press / Princeton: Scepter, 1994.

Een theologische studie van de geest en het apostolaat van het Opus Dei. De algemene tendens ervan is kerkelijk om de plaats van het Opus Dei in de Kerk toe te lichten.

Jean-Jacques Thierry. Opus Dei: a close-up (tr. G. Roberts), New York: Cortland Press, 1973.

Een analytisch overzicht van het Opus Dei in de zeventiger jaren, gericht op haar bestuur, doelen, leden en de vruchten van het apostolaat in de wereld.