Missie voltooid

Stichting De Boog publiceerde recent de Nederlandstalige biografie over Don Álvaro de Portillo, wiens zaligverklaring op 27 september in Madrid zal plaatsvinden.

Álvaro del Portillo (1914-1994) is in het leven van de Kerk een persoonlijkheid van formaat, hoofdzakelijk om twee redenen: omdat hij de opvolger was van de stichter van het Opus Dei – een taak die hij op voorbeeldige wijze heeft volbracht – en omdat hij gedurende lange tijd hoogwaardige juridische en theologische arbeid heeft verricht op diverse belangrijke terreinen.

Eerst tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, vervolgens als consultor van diverse Vaticaanse congregaties. Wie ooit naast don Álvaro del Portillo heeft gewerkt, zal zich altijd zijn glimlachend en welwillend gelaat herinneren: hij was de rust en de vriendelijkheid zelve. Zijn blik was helder, azuurblauw, transparant, diep, intelligent, attent. Een blik die we nooit zullen vergeten en die ons goed zal doen, omdat hij ons vrede geeft, en niettemin, tegelijkertijd, een stevige blik, van iemand die zeker is van zijn tred, zodat men zich naast hem verplicht voelde de pas op te voeren om hem te kunnen bijhouden.

De bevoegde commissies van de Congregatie voor de processen van heiligverklaring hebben in het jaar 2012 unaniem positief de vraag beantwoord over de heldhaftige beleving van de deugden door mgr. Del Portillo en paus Benedictus XVI heeft deze conclusie eigen gemaakt. Op 5 juli 2013 tekende paus Franciscus het decreet waarin de wonderbaarlijke genezing van een Chileense jongen, op voorspraak van mgr. Del Portillo, wordt erkend. Vervolgens werd 27 september 2014 als datum voor de zaligverklaring gekozen.

Auteur: Hugo de Azevedo (1932) is priester, theoloog en kerkjurist. Hij heeft ondermeer een biografie van de heilige Jozefmaria geschreven.

Het boek is te bestellen via Stichting De Boog.