​In Kenia: Bekering tijdens pandemie

Njoki, medewerkster van het Opus Dei, woont in Kenia. Zij vertelt hoe zij een vriendin tijdens de pandemie geholpen heeft om katholiek te worden.

Francy, rechts op de foto, met haar moeder en twee vriendinnen.

De maand februari 2020 was een goede maand, een maand als elke andere. Zij het dat 2020 is een schrikkeljaar is, wat februari een dag langer maakt dan de andere, belangrijk voor allen die op die dag geboren worden. Maar ik dwaal af.

Mijn naam is Njoki, medewerkster van het Werk. In deze maand werd ik voorgesteld aan Francy, een aardige jonge vrouw die tweedejaars studente Rechten is aan de Strathmore Universiteit.

Ik herinner mij onze eerste ontmoeting goed, zij is vriendelijk, naturel, bruisend en spraakzaam. Het was eenvoudig om direct in gesprek te gaan. Ze zei katholiek te willen worden en hoopte zo snel mogelijk gedoopt te worden. Ik vond haar enthousiasme erg bemoedigend, zij wilde graag deze reis beginnen. Ik sprak met Francy af elkaar regelmatig te ontmoeten, om met haar de christelijke initiatie-sacramenten in de Catechismus door te nemen.

De maand daarop, maart 2020, sloeg Covid-19 toe en gingen we in een lockdown. Tegen die tijd had ik slechts twee afspraken met Francy gehad. Vanwege de onvoorspelbaarheid van de situatie startten we, net als in de rest van de wereld, al snel met online-lessen en ontmoetten we elkaar wekelijks online. We gaven de voorkeur aan het Zoom-platform, het voldeed prima.

Het bleek voor ons beiden een opwindende ervaring, we pasten ons aan deze nieuwe manier van communiceren aan. Zo af en toe werden we onderbroken door het zes jaar oude broertje van Francy, Santana, wat welkome onderbrekingen waren. Hij kon het maar niet geloven dat zijn zus echt les kreeg, dus dook hij tijdens de lessen zo af en toe op om de ‘lerares’ te zien om hallo te zeggen en ons te verblijden met een stralende glimlach.

Onze sessies vorderden in de daaropvolgende maanden goed. Voor enkele lessen gaf ik Francy ter voorbereiding leesmateriaal. We begonnen de nieuwe les met een samenvatting over hetgeen ze gelezen had. Hierop volgde een interactief deel, waarin we de lesstof verder uitdiepten.

We sloten de lessen in augustus 2020 af. Francy ontving de christelijke initiatie-sacramenten op 26 september 2020 in het heiligdom van Onze Lieve Vrouwe Hulp der Christenen. De dag waar zij zo lang naar verlangde was eindelijk aangebroken! Haar dierbaren waren erbij aanwezig, inclusief haar moeder, haar broertje Santana die mij onmiddellijk herkende van de Zoom-lessen, haar tantes, neven, nichten en vrienden. Het was werkelijk een prachtige dag.

Het voorbereiden van de lessen was ook voor mij een goede opfriscursus over de leer van de Katholieke Kerk. Ik gebruikte daarvoor A Question Answer Catechism geschreven door J. Babendreier, P. Castiella en P. Mimbi (gebaseerd op de Catechismus van de Katholieke Kerk) en The Faith Explained geschreven door Leo J. Trese.