De Kruisweg

Beschouwingen over de 14 staties van de Kruisweg die de lezer bij het lijden van de Heer betrekken, alsof hij er zelf aanwezig was.

De Kruisweg bevat beschouwingen over de 14 staties van de Kruisweg die de lezer bij het lijden van de Heer betrekken, alsof hij er zelf aanwezig was. Aan elke statie zijn enkele punten ter overweging toegevoegd.

“Mijn Heer en mijn God, onder de liefdevolle blik van onze Moeder, bereiden wij ons voor om U te begeleiden op de lijdensweg die de losprijs is geweest om ons vrij te kopen. Wij willen alles lijden wat U geleden hebt, U ons arm en berouwvol hart aanbieden, omdat U onschuldig bent en voor ons gaat sterven, voor ons die de enige schuldigen zijn. Mijn Moeder, bedroefde Maagd, help mij die bittere uren opnieuw te beleven die uw Zoon op aarde wilde doormaken, opdat wij, die uit een handvol leem gemaakt zijn, uiteindelijk zouden kunnen leven in 'libertatem gloriae filiorum Dei', in de vrijheid en de glorie van de kinderen Gods". Dit inleidend gebed geeft de bedoeling aan waarmee De Kruisweg geschreven is.

Ga binnen in de wonden van de gekruisigde. Deze raad gaf hij degenen die hem om hulp vroegen om hun innerlijk leven te verdiepen. Hij toonde hun het pad dat hijzelf volgde en dat hem naar de hoogste toppen van het geestelijk leven heeft gevoerd. Zijn liefde tot Jezus was een tastbare, sterke en tegelijk tedere, kinderlijke en ontroerende realiteit. Aldus Don Álvaro del Portillo in de inleiding van het boek.

Postuum verschenen in 1981, heeft dit boek een oplage van meer dan een half miljoen exemplaren in negentien talen.

Lees het boek on-line op www.escrivaworks.nl

Het boek is verkrijgbaar bij Stichting de Boog; www.deboog.nl