Biografie José María

José María Hernández Garnica werd in Madrid geboren op 17 november 1913. Hij was gepromoveerd in Mijnbouw, Natuurwetenschappen en Theologie. Op 28 juli 1935 vroeg hij om toelating tot het Opus Dei. Hij stierf in Barcelona op 7 december 1972.

José María wist edelmoedig aan Gods roeping te beantwoorden. Hij leidde een apostolisch vruchtbaar leven, waarin de heilige Mis een centrale plaats innam. Hij leefde in hechte vereniging met de heilige Jozefmaria, stichter van het Opus Dei, die een groot vertrouwen in hem stelde.

Uit liefde tot God stelde hij zijn vele talenten ten dienste van de Kerk en van allen met wie hij omging. Zijn eenvoudige nederigheid, zijn buitengewone oprechtheid en spontaniteit maakten hem tot een aantrekkelijke persoonlijkheid, hoewel hij zichzelf altijd als dienaar van allen beschouwde.

Op 25 juni 1944 ontving hij de priesterwijding. De heilige Jozefmaria vroeg hem daarna het apostolaat onder vrouwen in Spanje te bevorderen. Hij combineerde die taak met veel ander priesterlijk werk in heel het land. Later was hij als priester actief in diverse Europese landen; hij werkte in Engeland, Ierland, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, België en Nederland.

Edelmoedig zocht hij de heiliging in zijn beroepswerk en later in zijn priesterlijke taken. Zo leerde hij verschillende talen, paste zich aan op de plaatsen waar hij kwam en ging de problemen te lijf die zich voordeden bij het begin van de apostolische activiteit in de diverse landen.

Met groot geduld en veel offergeest droeg hij verschillende ziekten; in het bijzonder zijn laatste ziekte die meer dan een jaar duurde. Op 7 december 1972, de vooravond van het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, nam God hem tot Zich terwijl hij aan het bidden was.