Biskop Álvaros biografisk profil

Biskop Álvaro del Portillo ble i 1975 valgt til å lede Opus Dei etter den hellige Josemaría. Hans nitten år lange embetstid kjennetegnes av trofasthet mot grunnleggeren og hans budskap.

Biskop Alvaro del Portillo ble født i Madrid (Spania) 11. mars 1914, som den tredje av åtte søsken i en dypt kristen familie. Han hadde doktorgraden i vei og vannbyggningsteknikk, filosofi og kirkerett.

I 1935 ble sluttet han seg til Opus Dei, som ble grunnlagt av den salige Josemaría Escrivá den 2. oktober 1928. Alvaro del Portillo levde trofast ut sitt kall i Opus Dei ved å helliggjøre sitt profesjonelle arbeid og oppfylle sine hverdagslige plikter, og han utførte et omfattende apostolat blant sine studiekamerater og kolleger. Snart ble han den salige Josemaría Escrivás sterkeste støtte, og han forble ved hans side som hans nærmeste medarbeider i nesten førti år.

Etter prestevielsen 25. juni 1944 viet han seg helt til prestegjerningen, i Opus Deis medlemmene og alle menneskers tjeneste. I 1946 bosatte han seg i Roma sammen med den Salige Josemaría. Han arbeidet utrettelig i kirkens tjeneste og utførte med iver de oppdrag som den hellige Stol ga ham. Han var rådgiver for flere dikasterier i den romerske kurien og deltok aktivt i det 2. Vatikankonsilet.

15. september 1975 ble han valgt til den salige Josemarías første etterfølger. Opus Dei ble opphoyet av Paven til personalprelatur den 28. november 1982, og da utnevnte Paven ham til Opus Deis prelat og bispeviet ham den 6. januar 1991. Alvaro del Portillos embedstid karakteriseres av trofasthet mot grunnleggeren og hans budskap og et utrettelig arbeid for å utvide prelaturets apostoliske virksomhet i Kirkens tjeneste.

Hans hengivenhet i den oppgaven som ble ham betrodd, følger grunnleggerens lære og har sine røtter i en dyp opplevelse av det guddommelig barnekår, frukt av den hellige Ånds virke. Dette ledet ham til å søke forening med Kristus i en tillitsfull overlatelse til Gud Faders vilje, kontinuerlig næret av bønn, Eukaristien og en øm hengivenhet til Jomfru Maria. Hans kjærlighet til Kirken ga seg utrykk i hans dype forening med Paven og biskopene. Biskop Alvaro utmerket seg ved sin kjærlighet til alle, sin utrettelige omhu for sine sønner og døtre i Opus Dei, sin ydmykhet, klokhet, styrke, glede, enkelhet og sinnsro og sitt gode humør. Han var et selvforglemmende og godt menneske med stor iver etter å vinne sjeler for Kristus, hvilket også gjenspeiler seg i hans valgspråk som biskop - regnare Christum volumus! - vi vil at Kristus skal herske!

Ved morgengry 23. mars 1994, få timer etter han var kommet tilbake fra en pilgrimsferd til Det hellige land hvor han andektig hadde fulgt Jesu jordiske spor, fra Nasaret til den hellige Grav, kalte Herren denne trofaste og gode sjel til seg. Dagen før hadde han feiret sin siste hellige messe i Nattverdssalens kirke i Jerusalem .

Den samme dag, 23. mars, kom Pave Johannes Paul II for å be ved hans legeme som nå hviler i krypten i Prelatkirken Sankta Maria della Pace - Viale Bruno Buozzi 75, Roma -, ledsaget av kontinuerlig bønn og hengivenhet fra Opus Deis medlemmer og tusentalls andre.