Sognekirken St. Josemaría på Filippinene

Sognekirken St. Josemaría Escrivá ble bygd hovedsakelig av lokalbefolkningen, og ble formelt innviet av biskopen av Tarlac og erklært som helligdom for hele bispedømmet.

14. februar 2014 ble ”Parokya ni San Josemaria Escriva” (som lokalbefolkningen kaller den) i Tarlac på Filippinene formelt innviet til den hellige Josemaría Escrivá og erklært som helligdom for hele bispedømmet. Den som ledet seremonien var msgr Florentino Cinense, biskop av Tarlac. Koncelebranter var Opus Deis regionalvikar på Filippinene og andre biskoper og prester. Messens fast ledd ble sunget av ”Koro de San Josemaria” som for det meste besto av menighetens ungdommer.

Prekenen understreket at Maria er den milde kjærlighets mor, som messen denne dagen var viet til. Det ble forklart at alterbildet, som viser Den hellige familie i arbeid, vitner om den hellige Josemarías lære om helliggjørelsen av arbeidet. Forkynneren sa til menigheten at St. Josemaría-kirken er ikke en kirke fra Opus Dei eller for Opus Dei, men for alle, først og fremst for befolkningen i Tarlac. Da kirken ble bygd var det mange av lokalbefolkningen som hjalp til ved byggingen og prøvde å forklare budskapet om det universelle kall til hellighet og spre hengivenhet for den hellige Josemaría ved å dele ut bønnekort til alle som kom til kirken. Noen av landsbyboerne har til og med lært utenat bønnen til den hellige Josemaría på tagalog.

Byggingen av kirken har hjulpet lokalbefolkningen til å vokse i sin fromhetsutøvelse. For eksempel har klokkeringingen midt på dagen og klokken seks om ettermiddagen minnet folk om å ta en kort pause i det de gjør for å be angelus. Kirken har også et vindu bak hovedalteret slik at tabernaklet kan ses fra ens bil, og folk kan be samtidig som de ser tabernaklet uten å behøve å gå inn i kirken. Biskop Cinense oppfordret alle til å besøke det hellige sakrament ofte.

Før han avsluttet messen takket biskopen av Tarlac alle de som sjenerøst hadde hjulpet til med byggingen av St. Josemaria-kirken, inkludert de fattige landsbyboerne som ikke kunne bidra økonomisk, men som hjalp til med så mye praktisk arbeid. ”Mange av menneskene her er bønder som ikke kunne gi så mye økonomisk støtte, men kunne gi det de hadde overflod av, nemlig arbeidskraft,” sa biskopen. ”Parokya ni San Josemaria Escriva,” avsluttet han, ”er nå en av de vakreste kirkene i bispedømmet Tarlac.”