Pave Frans kaller den hellige Josemaría ”pioner for Det annet Vatikankonsil”

I en meddelelse via statssekretær msgr Pietro Parolin til deltakerne på et internasjonalt symposium om den hellige Josemaría som ble holdt i Roma, taler pave Frans om den hellige Josemarías budskap.

Vi gjengir en oversettelse av meddelelsen til biskop Javier Echevarría, storkansler ved Det pavelige universitet av Det hellige kors i Roma:

I anledning den internasjonale kongress som er viet ”Den hellige Josemaría Escrivá de Balaguer og hans teologiske tenkning” arrangert i slutten av Troens år av Det pavelige universitet av Det hellige kors, en akademisk institusjon som han grunnla, sender Den hellige far sin hengivne hilsen til alle deltakere. Han ønsker at det vakre forbildet på en prests liv som den hellige grunnleggeren er – pioner for Det annet Vatikankonsil gjennom å betone det universelle kall til hellighet – skal føre til at alle medlemmer i Opus Deis store familie får en fornyet overbevisning om at de troende, som gjennom dåpens kraft er innlemmet i Kristus, er kalt til å bli hellige og til å være medhjelpere til medfrelsningen av hele menneskeheten gjennom deres daglige arbeid.

Samtidig som Den hellige far minner om den evige sannhet som den hellige Josemaría forkynte med sine ord og sitt liv – at apostolisk fruktbarhet ligger i bønnen og i et intenst og vedvarende sakramentalt liv – ber han om bønn for seg selv og for sitt embete. Han påkaller Den hellige ånds lys for fruktbare refleksjoner i kongressen og han gir sin apostoliske velsignelse til prelaten, til rektor, til alle deltakerne og til alle som tilhører det pavelige universitetet.

Erkebiskop Pietro Parolin

Den hellige fars statssekretær

Det var i midten av november at det ble holdt et symposium på Det pavelige universitet av Det hellige kors i Roma om den hellige Josemarías bidrag til teologien, med 300 deltakere fra 25 land.

På en konferanse på det samme universitetet i 1993 sa daværende kardinal Ratzinger at helgenenes budskap ”kommer til uttrykk på mange måter, fordi det er mange av dem og de mottar alle sin egen nådegave (charisme); og samtidig er det det samme budskapet, fordi alle helgener viser hen til den ene Kristus, som de alle er forent med, og som de hjelper oss å måle dybden i.”

Og Ratzinger fortsatte slik: ”I denne mangefasetterte og ene symfonien, hvilken nyanse bidro den hellige Josemaría med? Hvilken inspirasjon har teologien mottatt i lyset av hans forkynnelse?”

Symposiet i Roma var et forsøk på å formulere et svar på dette spørsmålet.

Javier Lopez, medlem av organiseringskomiteen

Javier Lopez, medlem av organi­se­rings­ko­mi­teen, sa i et intervju før symposiet: ”Teologien er ikke bare resultatet av intellektuell spekulasjon. Apostelen Johannes skriver: ’Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet’ (1 Jo 4,8). Helgenene elsker Gud høyt, og derfor kjenner de Ham i dybden. Noen har også nedfelt sin kunnskap skriftlig. Teologien kan gjøre god bruk av dette.” (Fullstendig intervju er tilgjengelig på engelsk her .)

Javier Lopez er sammen med Ernst Burkhart forfatter av et nylig utgitt trebinds verk om den hellige Josemarías åndelige teologi som nå blir oversatt til engelsk: Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de san Josemaría .

Nøkkeltemaer fra den hellige Josemarías forkynnelse som ble diskutert på symposiet inkluderte barnekår hos Gud og helliggjørelse av yrkeslivet.

Kongressen ble åpnet med et foredrag av biskop Javier Echevarría, Opus Deis prelat, om den hellige Josemaría som pioner for Det annet Vatikankonsil i dets kjernebudskap: det universelle kall til hellighet. Kardinal Kurt Koch, president for Det pavelige råd for kristen enhet, holdt avslutningstalen: ”Helgener og teologi i tenkningen til Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.”