Helligkåringsprosessens gang

Den kanoniske prosess for å bekrefte Guadalupe Ortiz de Landázuris liv, dyder og ry for hellighet ble åpnet i Madrid 18. november 2001 og avsluttet 18. mars 2005. Tribunalet intervjuet 32 vitner i Madrid og 22 vitner i Mexico City.

Opus Dei - Helligkåringsprosessens gang

17. februar 2006 autoriserte Kongregasjonen for helligkåringer dekretet som bekreftet gyldigheten av prosessen, og 4. august 2009 ble Positio om Guadalupes liv og dyder presentert.

7. juni 2016 ga kongressen av teologiske rådgivere et positivt svar på spørsmålet om de heroiske dydene til Guadalupe Ortiz de Landázuri. 2. mai 2017 bekreftet den ordinære sesjon av kardinaler og biskoper denne bedømmelsen.

4. mai 2017 mottok pave Frans fra kardinal Angelo Amato, prefekt for Kongregasjonen for helligkåringer, en detaljert redegjørelse om stadiene i prosessen, ratifisert ved avstemning av Kongregasjonen for helligkåringer, og han ga tillatelse til at et dekret kunne offentliggjøres som erklærte Guds tjenerinne Guadalupe Ortiz de Landázuri for ærverdig.