Ekteparet Alviras biografi

De var trofaste mot Opus Deis spiritualitet, og videreformidlet til barna deres og til mange andre mennesker gode eksempler på et kristent liv og et kristent ekteskap, på ”et lysende og muntert hjem” som den hellige Josemaría pleide å si.

Paquita Domínguez og Tomás Álvira

Tomas Alvira ble født i Villanueva de Gallego, nær Saragossa, 17. januar 1906 og døde i Madrid 7. mai 1992. Etter å ha tatt en doktorgrad i kjemi, underviste han ved Det naturvitenskapelige institutt i Madrid.

Paquita Dominguez var født i Borau, nær Huesca, 1. april 1912 og døde i Madrid 29. august 1994. Hun arbeidet som lektor under den spanske borgerkrigen. Ved slutten av krigen, 16. juni 1939, giftet hun og Tomas seg i Saragossa. De fikk ni barn, men den eldste, Jose Maria, døde da han var fem år gammel. Den unge familien flyttet til Madrid i november 1941, der Tomas begynte i sin undervisningsstilling.

Begge var supernumerarier i Opus Dei: Tomas fra 15. februar 1947 og Paquita fra 1. februar 1952. De var trofaste mot Opus Deis spiritualitet, og videreformidlet til barna deres og til mange andre mennesker gode eksempler på et kristent liv og et kristent ekteskap, på ”et lysende og muntert hjem” som den hellige Josemaría pleide å si.

De strebet etter hellighet ved en heltemodig og vedvarende praktisering av de kristne dyder. Den hellige messe var sentrum og roten i deres indre liv. Støttet av guddommelig nåde og et liv i Guds nærvær ga de sine vanlige daglige aktiviteter en overnaturlig mening.

Begge opplevde smertefulle sykdommer mot slutten av livet, og de overga sine lidelser til Gud med en dypt åndelig holdning.