Bønn om ekteparet Alviras forbønn

Bønn til bruk i det personlige fromhetsliv.

Gud, vår Far, du som lot din nåde strømme ut over dine tjenere Paquita og Tomas, slik at de kunne leve sitt ekteskap og sine yrkesmessige og sosiale forpliktelser med en kristen ånd, send oss din kjærlighets styrke, slik at den ekteksapelige trofasthets og hellighets sanne virkelighet kan spres i verden.

Forherlige i din nåde dine tjenere Paquita og Tomas, og gi meg ved deres forbønn dette som jeg nå ber deg om ... (fremsi ditt ønske) ... Amen.

Fader Vår, Hill deg Maria, Ære være Faderen.
I overensstemmelse med Pave Urban VIIIs dekret, erklærer vi at vi på ingen måte mener å komme Kirkens autoritet i forkjøpet, og at denne bønn ikke er beregnet på offentlig bruk.